Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2010. október

2010. október 25-én, hétfő hajnalban 6:30-as kezdettel indult a Balin található Főtengelyben a Kilencedik Kapu aktiválási és horgonyzási szertartása. Világszerte 58 országban, országonként 1-30 horgonyzó csoport részvételével horgonyoztuk a dualitásból az egységbe vezető Kilencedik Kapu energiáját.

A mi horgonyzó csoportunkban

Az esti "oltárunk"

Páran már előző este találkoztunk és együtt készültünk a másnapra. Egy szív-szertartást terveztem, melyhez elkészítettem a labirintust. Tudtam, hogy ez az este nem arról fog szólni, hogy vezetem a szertartást. Éreztem, hogy az együttlét, a gyertya lángja melletti beszélgetés, egymásra hangoltsága fontos előkészület, hogy a lelkünk is megérkezzen, a hozott félelmek eloldódjanak. A témánk gyorsan a szerelem-párkapcsolat-szerető témaköröket járta át és az ezekhez kapcsolódott dualitást, kételyeket és tabukat….mely így utólag, alaposan előkészítette az egyik másnapi tennivalónkat:)

A szív-labirintus közepén:)

A Szív labirintusa

A szív-labirintusát éjféltájban jártuk körbe egyenként és a csend-szentségében. Az éjjel vibrált, telve voltam a csoda és a hála érzésével. Az amire készülünk, maga a csoda. Világszerte ennyi országban, megannyi csoport készül ugyanarra. A kilencedik kapu aktiválásra és horgonyzására. 6:30-kor egyként egy szándék által vezérelve, egyként léptünk a szakrális táncok összehangoló erejébe.

Nyílik a Lótusz-Szív-Virága:)

Nyílik a Lótusz-Szív-Virága:)

A horgonyzás folyamatának első órájában a teret építettük fel és szívunk erejében növekedtünk, kapcsolódtunk hazánk és a világ többi csoportjaival, egytől-egyik magunkba engedve őket Föld méretűre tágultunk. A középpontok és erőterek érzékelésére remek lehetőséget élhettünk meg. A belső stabilitás mellett az egymásra hangolt közös „munka” felemelő erejét tapasztaltuk meg. Az őrzők a helyükön álltak, a kör közepén mi táncoltunk, mozogtunk. Hol nehézkesen, hol könnyedén, az elemekkel játszva táncoltunk, hol a földre borulva engedtük be és magunkon át az energiát.

Az egyik legintenzívebb földelési pillanatok közben

A három nagyobb energiahullám érkezése fel is osztotta a teljes együttlétünk idejét. Az elsőben a felépülés, a kitágulás és a kapcsolódás játszott fő szerepet. A másodikban az Igaz Önvaló megtapasztalásai és az egymásra hangolt táncaink voltak jellemzőek. A harmadik hullám után átépítettük a központi egyébként végtelenül egyszerű mégis gyönyörű oltárunkat, hogy a ránk váró csodát megélhessük. Az energiát lehorgonyoztuk, hivatalosan végett érhetett volna a program, de még dolgunk volt együtt.

Ez a megosztó körben ki is derült. A csoport tagjai, akik mindannyian csak pár perccel azelőtt élték át az Egység energiáit, mégis kételkedni kezdtek. Múltbéli példákat hoztak fel, hogy miért nem lesz ez egyszerű, miért nem fog sikerülni vagy miért lesz nehéz megvalósítani mindezt.

“A munkát elvégeztük és innentől „így van”. Ami volt, az elmúlt.”

Az emelkedett hangulatból való kilépés után is megőrizni ezt a tudat és energiaszintet talán valóban hordoz kihívásokat, de maga a minta átíratott – általunk. A munkát elvégeztük és innentől „így van”. Ami volt, az elmúlt. Ami elmúlt abból már megtapasztaltam azt, amit kellett. Már bennem van és mivel már vége, nem kell és nem is érdemes visszalépni bele, újra és újra megszenvedve a régen sem működő mintát. Minek is tennénk?

Nem szenvedni jöttünk ide többé!

A híd generációja már nem a „megszenvedek érte, tanulok általa és legközelebb jobb lesz” lélek-fejlődés iskoláját éli a Földön. Mi már azért vagyunk itt, hogy megengedjük magunknak, hogy újra egységben legyünk, hogy „hazataláljunk” végre. Az utánunk jövő generáció pedig már csak az egységben jön élni, mert az az ő rezgésszintjük. Ne akarjuk már leráncigálni őket oda, ahol nekünk sem volt jó. Nem ez a dolgunk…A földi működéseket meg tudjuk nekik tanítani, hogy jobban elboldoguljanak, de mást nem kell nekik tanítani….csak meg kell őket tartani a saját szintjükön, üdvözölve, hogy nekik már lehet könnyű:) nekik már az a valóságuk és az egység megélése a szabad akaratuk választása. Erősíteni kell inkább őket, hogy nem ők abnormálisak, hanem mi ébredtünk nemrég a saját rémálmainkból és még néha azt hisszük az álom a valóság.

Összetartozás

Az együvé tartozás érzését mindig felébresztheted magadban:)

Az életet ezután „csak” élni kell, a maga gyönyörűségét megengedve.

A dualitás pont arról szól, hogy a „VANság”, a végtelenség túloldalán ott van a „hiány”, a szűkösség és szenvedés. A teljesség és az egység ezek felett álló! Ha az egység energiájában vagyok, akkor ott már nincs dualitás. A dolgunk tehát inkább az, hogy megtartsuk az egységben létünk és tudatunkat minden cselekvésünkben.

Emelkedett “egység-állapot” kontra dualitás hétköznapjai

Az „Igaz Önvaló cselekvésben” volt a kilencedik kapu mottója. Számomra ez egyet jelent azzal, hogy mindazt, amit megtapasztaltunk azt működtetnünk is kell tudni a hétköznapokban is! Arra készültem, hogy olyan gyakorlatokat csinálunk, amelyek segítenek átlendülni és a hétköznapi életünkben is megélhetővé tenni az egységélményünket.

Az Igaz Önvaló megnyilvánítása az emberiség együvé válásának egyik alappillére. Csak az Igaz Egyek, az önmagukhoz minden élethelyzetben hű és cselekvő személyek tudnak összehangoltan, egyként létezni. Először belül kell rendet rakni, hogy a külső lárma lecsendesüljön és egyértelművé váljon, kik vagyunk, és miért vagyunk. A dualitásban az együvé válást a spirituális gyakorlatok tudat-szublimálása segítségével érik el, azaz meditálva, lelki-szellemi magaslatokba emelkedve. Az egységben nem kell sehová menni, nem kell semmi mást tenni, mint, ami a szíved tiszta szándéka. De azt nagyon is kell!

A dualitás egyik legnagyobb áldozata: a szerelem szabad madarának szárnytörése

A szerelem szabad(on szárnyaló) madara:)

A dualitásban, a szétválasztottság és elkülönültség dermesztő-halálfélelmében a szerelem szenvedte a legnagyobb csapásokat. A szerelem és különösen a testi szerelem, ami a keresztény kultúrában házasság után és csakis gyermeknemzési célból szentesített. Minden más bűnös, züllött és szégyenletes. A testi vágyak és megélések szégyenné váltak, bűntudat kapcsolódott hozzá, mert a vágyak továbbra is dolgoztak és testi eggyé válásra ösztönözték az embereket. A testiséget megtagadtuk és mint örömforrás szégyenletessé vált.

A horgonyzásunk harmadik fázisában a Szakrális Szerelem energiáját és mintáját horgonyoztuk. A mennyei szerelemét…mely attól mennyei, hogy benne két test, két lélek és két szellemi tudatosság egyesül a legtisztább és a legszentebb formában. Egymásra figyelve, egymás örömére hangoltan és egymást a gyönyörbe kísérő együvé válásban.

 

Szakrális Szerelem

Szakrális EGYütt-Lét

Szakrális EGYütt-Lét

A férfi és nő egyenrangú és egymást tisztelő szeretet-teljes Szer(tartása) a szeretkezés. A testet nem hagyhatjuk ki a felemelkedésből, mert a test ugyanúgy örömforrás, mint a lélek vagy a szellem. Ráadásul a legerőteljesebben ható vágytényezőket nem szoríthatjuk figyelmen kívül! Az egység a test-lélek és szellem egysége is, mindegyik „részünk” helyénvalósága, elfogadottsága.

A Szakrális Szerelem mintáját a gyakorlatban is megjelenítettük, pszichodrámás módon színre vittük. Aki akarta kipróbálhatta, belehelyezkedhetett vagy nézőként válhatott a minta részesévé. Az Égi Szerelem az égben köttetett, de nem ott valósul meg, hanem itt a földön, hús-vér nők és férfiak találnak egymásra és élik meg újra és újra.

***

 

 

“Ilyen volt” – A résztvevők tollából:

„Megkaptam, amiért mentem, a választ: elfelejtettem, amit tudtam. Amiért annyit küzdöttem, meditáltam és megteremtettem: az a pár, aki egyenrangú, férfias és hasonlóan “szabad” kapcsolatra vágyik. Most itt van és elfelejtettem, hogyan kell megélni. Nagyon hálás vagyok, hogy így alakult!” (A.Réka)

“Nagyon szuper volt a tegnapi nap, köszönöm! 🙂 Az elején izgalmas volt a gömbökkel való “játék” ebbe bele tudtam helyezkedni. Bár fizikailag elfáradtam ettől, az igazi küzdelmet mégis a férfi-női egység megvalósítását elősegítő rész adta. Azóta is ez dolgozik bennem, miközben a fizikai fáradtságon már túlléptem. … azt gondolom hogy ez az egyik legnehezebb rész a dualitásból való kilépésnél, mivel ebben mindig is meglesz a dualitás, amíg válunk biológiailag is egyneművé és tudunk majd osztódással szaporodni. :-)) (R. Anikó)

“A mátrix teljes erőből dolgozik, újabb és újabb kihívásokat hoz tegnap óta is, ahogy elindultam tőletek .. ( tőletek el.. csak térben és időben, a térben és az időtlenségben EGY maradtunk és ez már így van 🙂 ) …Az este csoda történt.
Visszatért az én kerecsensólymom, Vénusz-emberem.. februárban láttam utoljára ! 🙂 és tudtam azonnal, és TUDOM, nekem kellett készen lenni rá.. és persze neki is….

Megértettem, és MOST ! mi volt az az ellenállhatatlan nevetés bennem, ami feltört ott miközben az ajtóban őriztem az energiát a vége felé. A szívem tudta, előre tudta, amit én még nem, az esti hazatalálását az én Kedvesemnek. Álmodott velem előző éjjel, A kilences Kapu éjszakáján, én ébren voltam, telihold volt és olyan erővel, hogy felébredt és nem tudott újra elaludni és írt.
Elkészült és lakott már a fészek, lobog a tűz.. jövök-e ? 🙂
Tetőtől talpig átjárt a felismerések borzongása, az amit ….val megmutattatok.. a valódi elfogadást, erre vágytam világ életemben, és Ő AZ akivel ezt élhetem ! Úgy ahogyan ezt lehet élni, az elengedő szeretettel, amiről ő a sólymom, még azt gondolja hiba benne.. én már tudom nem az és készen vagyok rá élni is tudom. Ti tettétek fel az i re a pontot. Olyan végtelenül hálás vagyok mindennek, mindenkinek az ÉLET-nek.. magamért 🙂

Végtelen szeretet, öröm, hála, csend és béke van bennem.. – még csak várakozás sincs, teszem ami előttem van, nem nézek előre tudom, ott csak jó van és szépség és beteljesedettség, nem nézek vissza, mert minden bennem van, elvégzett mindent amit kell és él, a részemként, – a MOST VAN, ebben vagyok JELEN és innen ölellek téged, benneteket, magunkat…” (Búza Judit)

“A 9. kapunyitás búcsú pillanataiban bölcsességet kívántam a szabadsághoz. Mindannyiunk számára. Véleményem szerint fontos szem előtt tartanunk, hogy világunk a régi mintákból az újba való átfordulását éli. Az új teremtés létező törvényi VANságának befordulását a téridőbe síkról síkra. Ez egy folyamat, mely bennünk és általunk jön létre. Egyéni tudatosságunk által igyekszünk a kötéltáncot minél nagyobb örömben lejteni a régi és az új határmezsgyéjén egyensúlyozván. Mikor egységben vagyunk, érezzük, mit bír el a környezetünk. Mi visz előre, és mi hátra. Már nem csupán személyes utunk örömteli megéléseit tartjuk fontosnak, hanem felelősségünk kiterjedtségét is tudatosan vállaljuk. A kevesebb gyakran több, így mások emelkedéséért készek vagyunk önmérsékletet tanúsítani, lassítani, várni is akár, hiszen “fentről nézve” sokszor ezáltal teremtjük a szélesebb körben értelmezett harmóniát. Kitartásunk által a hétköznapokban is egyre élhetőbbé válik a lélek szabadsága. A lélek és a szellem eggyé válik a való értelem által születő bölcsességben – és a kristályszív teremtés beteljesül…

Ismételt hála mindenkinek és mindeneknek a csodás napért! A tegnapért, a holnapért, a mindenkori jelenért!” (Szőke Atilla)

Köszönöm, hogy Együtt élhettük meg mindezeket!

 

Horgonyzó Csoportunk:) (nagyja:)

Read Full Post »

 

A Nap és a Hold, együtt:)

Ma egyszerű, mégis fantasztikus csodában volt részem. Két kukorica tábla között futottam, jobbomon a Nap sütött, balomon a Hold ragyogott. Egységélményem volt.:) Az élet gyönyörűségét éltem meg…

A héten másodszor történt meg velem ilyen erőteljesen, az első a hétfő hajnali Kilences kapu horgonyzáson (okt.25) volt. Különleges alkalomból találkoztunk, az elkülönültség/szétválasztottság dualitásából az egységbe indultunk. A lélekmag (lényünk esszenciája, a középpontunk) felerősítése, majd kitágítása volt az egyik legfontosabb kezdő elemünk, majd a tágulással befogadtuk a többi horgonyzócsoportot is. Táncoltunk az elemekkel, felszabadultan. Játszottunk és önmagunk voltunk. Együtt-voltunk úgy igazán.

A mai Nap és Hold egyszerre való jelenléte a dualitáson túli egységet mutatta, tükörképként kívül felragyogva. A bent az kint és fordítva:)

Szívemben készülök a hétfői (nov.1) szertartásra, ami a Bűntudattól a Gyönyörig vezet. A bűntudat akkor keletkezik, amikor nem vagyunk egységben önmagunkkal, olyan dolgot “engedünk meg magunknak”, amiről azt gondoljuk, hogy szégyenletes, bűnös, “helytelen” valamilyen értékítélet vagy belső programunk szerint. Az gyönyör a teljesség élménye, igazából az egyik legbiztosabb út az Egységbe. Az öröm, vagy gyönyörérzet, amely az eksztázisig fokozható nem bűnös akármilyen szinten éljük meg. Legyen az testi szerelemmel megélt, legyen az lelki összekapcsolódás öröme vagy éppenséggel az én kis reggeli Nap/Hold gyönyörérzetem:) Talán úgy mondanám más szóval, hogy örömérzet és akkor tágabb teret nyer az értelmezése. Örömmel élni az életet annyi mint abban valóban részt venni. A szenvedések körforgása és kínjai helyett választott másik út. Amikor arra koncentrálsz, hogy miért jó neked az életedben és hogyan lehetne még több örömöd, hogyan adhatnál még több örömet. Számomra ez a gyönyörteli élet:)

Ide indulunk hétfőn a Vista Rendezvényközpontban, papnők/művészek/JelenLevők által szőtt közös szertartásban. Az első részben Inanna (a sumér mitológia Föld és Mennyek királynője) történetét jelenítjük meg, az ő alászállását nővéréhez Ereskigálhoz az alvilágba. A szakrális drámában egy utat láthattok majd, amely az újjászületés útja. Egy út melyet a szenvedések általi tanuláshoz használtunk oly sokáig, amikor a tudatalatti világának belső démonai megmutatkoznak és külső fájdalmakként/szenvedésként “fejlődünk” általuk. Ez az út a teljes önmegismerés és az önelfogadás útja, melyet az alvilágból való feljövetel követ és a meglelt teljesség zár. Inanna újjászületik és az Egek királynőjéből immár a Föld királynőjévé válik.

A dráma után a résztvevőknek lehetőségük lesz az Inanna által bejárt utat, az ún. 7 gyűrűs labirintust végigjárni. Mindeközben látható lesz a másik út, a másik Inanna – a teljességből soha ki nem szakadt Inanna megjelenítése is (Az Almafa alatt magában és a világban gyönyörködő Inanna útja).

Mária Magdaléna

Az est második részében, amikor a labirintust mindenki bejárhatja egy-egy a történelmi korokban meghatározó női alakot fogunk megjeleníteni. Én leszek Mária Magdaléna:) A szerepeket magunk választhattuk és számomra egyértelmű volt, hogy őt választom. A félreértett vagy tudatosan félreértelmezett nőt, aki szajha volt, vagy Jézus szerelme/szeretője/felesége/gyermekeinek anyja – váltakozóan a különböző hitrendszeri értelmezésekben.

Az én szívemben úgy él ő, mint az a nő, aki szerelmével segítette Jézusnak a sorsát beteljesíteni. Tudom, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, és meg is hagyok mindenkit a saját hitében. A célom az, hogy egy olyan Mária Magdalénát mutassak meg, akit nem sokan ismernek hivatalosan, ellenben minden nő tudja és érzi, hogy van és akarva-akaratlanul “működteti” is.

Szakrális Szerelem

A Kilencedik Kapu horgonyzásánál résztvevőkkel a megosztásokban beszélgettünk a szerelemről, a valódi/egy igaz és az aktuális szerelmekről. Én meséltem egy másfajta szerelemről, a szakrális szerelemről. A szerelem szentségéről, arról az állapotról, amikor a testi-lelki-szellemi kapcsolódás és eggyé válás a “kapcsolati” valóság. A szakrális szerelem régi kultúrákban (pl. Sumér, Egyiptomi) beteljesedése maga volt a Szent Nász (a Hieros Gámos), amikor a nép főpapnője egyesült a nép földi vezetőjével. A földi vezető a nő beavatása által válhatott a népe elfogadott uralkodójává. …mert a nő a dimenziókapu, aki a testével összeköti az egeket a földdel. Teszi ezt a szeretkezés során és teszi ezt a gyermekszülés során is:) Ehhez nem kell semmit tegyen, egyszerűen ilyen, így működik, akkor is ha nem tudatos erre.

Mária Magdaléna és Jézus szerelme számomra ilyesfajta szerelem volt. Mint ilyen pedig minta, példa és egyben egy lehetséges út is. Amikor a szerelem transzformál, felemel. Én amondó vagyok, hogy a szerelemben lát igazán jól az ember. Amikor szerelmes vagy, akkor kész vagy a társadat a maga teljességében látni, a jó oldalát (is) látni és arra koncentrálva valóban szépnek és teljesnek látod. A szerelem mámorának elmúltával a figyelem fókusza lejjebb helyeződik és a negatív oldalak kerülnek előtérbe. De ezért nem a szerelem a hibás. Sokkal inkább mi, akik nem tudjuk fenntartani a szerelem valóság-látását. A szerelem nem vak….hanem azt látja, amivé válhatunk. Ilyen értelemben a szerelemes valóban többet láthat bennünk,mint amit jelenleg meg tudunk élni önmagunkból. Ez építő, felemelő ajándék:)))

Magdaléna az olajat tartalmazó szelencével

A Vörös Fátyol

Názáreti hagyományok szerint a nők papnői beavatásokat kaptak, mellyel felkészítették őket a nőiség misztériumainak értésére, használatára, megélésére és a férfi szerelemmel való beavatására. A beavatott és “kész” nő megkapta a vörös fátylat, amikor asszonnyá lett. Két feltétele volt tehát: beavatottnak lenni és asszonnyá válni. Azaz a testi-lelki-szellemi szerelmet a gyakorlatban is megélő nővé kellett válni hozzá.

Mária Magdolnát mindig vörösben és szinte mindig vörös fátyollal ábrázolják. A vörös az élet színe és a szerelemé. A vörös fátyol pedig az asszony papnőjé. Kezében legtöbbször az olajat tartó edénnyel, vörös könyvvel, és a Koponyák Hegyére utaló koponyával.

A szakrális drámát előadják és a teret szövik: Veres Kriszta (www.vereskriszta.com), Csapó Ida (www.gazdagnok.hu), Mudra Zita (www.gyogyitokapu.hu), Pozsgai Nikoletta (www.noionmegvalositas.hu), Sarkadi Krisztina (www.igazabolszerelem.hu), Szarvas Ildikó (www.pillanat.org), Onodi Renáta, Ormosi Kati, Dus Polett és Léna, a MantraLight (www.mantralight.com) és TE

A Női Önmegvalósítás Kincsestár olvasóinak 4900Ft helyett 2500Ft lesz a belépő!

Ha szeretnél jönni, akkor írj válaszlevelet!

A szertartásról bővebben itt olvashatsz:

Bűntudatból a Gyönyörbe – November 1-jei Samhain Szertartás>>>

Remélem találkozunk ott, szembesülhetsz a szétválasztottság labirintusával és a gyönyör jelenlét-útjával, és megmutathatom ki volt Mária Magdaléna:)

Szeretettel:

Pozsgai Nikoletta

 

Read Full Post »

A minap hallottam, hogy új bolygót találtak:) Több médiaforrás úgy hozta le az friss hírt, hogy Új Földet találtak. Ezen jót mosolyogtam, mert eszembe jutott egy négy évvel ezelőtti Új Föld-Új Ember tanfolyamom, ahol a résztvevőkkel arról beszélgettünk, hogy hogy is fog kinézni ez az Új Föld…Lesz-e egy új bolygó, ahová sci-fi regény-szerűen áttelepítenek bennünket, lesz-e 2012-es világvége vagy az inkább egy új korszak kezdetét jelzi csupán, esetleg mi magunk alakítjuk át a jelenlegi Földünket a megtapasztalható jelenbeli mennyországgá…Nos, én az utóbbi mellett tettem le a voksomat:) Felelevenedtek bennem az Új Föld víziók, amiket akkor egy mediációsorozatban “mertünk” megnézni. “szép új világ” mondhatnád…de voltaképpen miért is ne?

Én amondó vagyok, hogy valóban rajtunk áll mit hogyan élünk meg, mit milyen gyorsan változtatunk és nemesítünk jobbá. Ha ez párosul a világszerte felgyorsult tudattágulással és DNS szintű átalakulással, akkor valóban új emberiség van születőben…és nem csak az új generációs indigó-kristály-szivárvány gyerekekre gondolok:)

>>>A Kilencedik Kapu horgonyzása ( Október 25-én, hétfőn 6:30-kb.12:30-ig>>>) kapcsán kaptam jó néhány kérdést, melyeket egy kiadós információs anyagban összefoglalva válaszoltam meg. Fontosnak tartom, hogy a zajló folyamatok híre eljusson mindenkihez…de érthető módon, lehetőleg a használt terminológia nehezítő tényezője nélkül. Ezért meg is magyarázom azokat az elnevezéseket, amelyek ma közkézen-közszájon forognak ezoterikus és kontra körökben egyaránt.

Horgonyzás? Kapunyílás? 11:11 és Új Föld? Mik ezek?>>>

Ez egy lehetséges világkép…de szerintem építő és, ha elfogadjuk a vonzás törvényét, akkor nagyon is megfontolandó választási irány lehet az emberiségnek:)

Létező dolgok, amiket nem látunk, de vannak

Orsi barátnőmmel beszélgetve (ő hívta fel a figyelmem az Új bolygóra:), arra jutottunk, hogy ahogy az a bolygó is ott volt már korábban, csak mi nem láttuk, addig az életünk is tele van olyannal, amit nem látunk, de talán mégis létezik. Lehet, hogy most még inkább a szűkség bezártságát taposod (pl. pénztelenség) vagy még keresed az életcélodnak megfelelő valódi hivatást (és nap mint nap olyan munkahelyre mész be, ahol csupa muszáj dolgot csinálsz a “biztonságot jelentő havi fixért”)..de attól még a teljes képbe beletartozik a VAN-ság, a bőség, a gazdagság, a szívvel-lélekkel végzett hivatás, vagy a múlt levélben említett elkülönültség mellett (vagy inkább helyett!) ott van az egység, öröm életérzése is!

Az VAN, aminek energiát adsz. Azt látod, amire figyelsz és aminek megengeded a létét az életedben. Ez számomra inkább élettörvény, mintsem üres ezoduma. Még kezdő taichis koromban mondogatta ezt a mesterem, és úgy döntöttem, hogy akkor én inkább csupa olyan dolognak adok figyelmet és energiát, amit szeretek, ami árad belőlem:) Ezt hívom Igaz Önvaló átragyogásnak… ha megtörténik tele vagy lelkesedéssel, örömmel és szeretettel…megszűnik az idő és a tér…csak az van, amit csinálsz, amiben benne vagy teljesen…De ez lényegében megegyezik a Csíkszentmihályi Mihály által leírt flow élménnyel…

Orsival mindig inspiratív beszélgetéseink vannak…most felelevenítettük egy korábbi beszélgetésünket, melyben a “leggyorsabb-legügyesebb hímivarsejt nyer” kontra “a petesejt választja ki a számára ideális hímivarsejtet” témában zajlott. Mi még úgy tanultuk biológia órán, hogy a legerősebb hímivarsejt eloldja a petesejt falát és befurakodva megtermékenyíti azt…ehhez képest, ma már bizonyított tény, hogy a hatalmas felületi feszültséggel bíró gömb alakú petesejt hozza meg a döntést és szippantja be a neki megfelelő hímivarsejtet.

Mennyi minden van még máshogy talán?

…ezzel kapcsolatban csak annyit akartam javasolni, hogy a “talán igen-talán rugalmasan nyitott hozzáállásával érdemes fogadni a világ megállapításait:)

***

Az új bolygóról szóló cikk linkje, illetve a videón nézhető tudósítás róla (angolul tudóknak):

Képernyővideó:

Cikk:

http://index.hu/tudomany/2010/09/30/lakhato_bolygot_talaltak/

A horgonyzásra még lehet jelentkezni:

Bővebb információk október 25-éről>>>

Jó olvasást, várom a kérdéseket:) és a folyamatban részt venni kívánók jelentkezését!

Szeretettel:

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életvezetési tanácsadó

női önmegvalósítás specialista

http://www.kineziologiakezeles.hu

http://www.noionmegvalositas.hu

Read Full Post »

Dilemma: Hol szüljem meg méhem gyümölcsét?

Az otthonszülés egy ideje óriási indulati viharokat szít Magyarországon. Rendezetlen jogi háttérrel, meghurcolásokkal. Nem szeretnék senkinek a pártjára állni, ellenben vágyom azt, hogy minden nő maga dönthesse el, hogy neki és gyermekének mi a legjobb. A háborítatlan szülés számomra azt jelenti, hogy a emberi élet legcsodálatosabb eseménye valóban háborítatlan, az anya és gyermeke számára a legkellemesebb és legbiztonságosabb környezetben történhessen.

Azt, hogy mit jelent a legbiztonságosabb környezet, azt a szülő nőnek kell tudnia és eldöntenie. Fontosnak tartom, hogy a jogi háttér és a szakmai elfogottság hazánkban is lehető tegye a biztonságos szülést otthon vagy az ún. születés házakban. Amennyiben a biztonságos háttér alatt kórházi szakellátást ért valaki, akkor számára az a fontos szükséglet, melynek ott kell állnia a szülő nő mögött és amennyiben valóban szükséges az anya és a gyermek legjobb érdekeit szolgálni. Az érdekei alatt nem csak emberi jogokat értek és egészségügyi szempontokat, hanem lelkieket és spirituálisakat is.

A háborítatlan szülés lényege, hogy a szülő nőt és gyermekét szolgálja minden, ami él és mozog körülötte. Az anyának és gyermekének joga van mindent megkapni, ami emberileg lehetséges és amire szükségük lehet.

A magam részéről arany középút híve voltam a szülésnél, és tudatosan magánkórházat választottam. Úgy gondoltam, hogy, ha valami tényleg történik, akkor nem csak a saját, hanem különösen a gyermekem érdekében az orvosi háttérnek elérhetőnek kell lennie. Ugyanakkor mindent elkövettem azért, hogy a vajúdás és szülés teljes folyamata úgy történjen, olyan körülmények között, ami a szülés folyamatának belső, mély és meghitt pillanatait maximálisan óvja. A lágy fény, a halk beszéd, a szeretteim jelenléte és az otthonossá alakított saját szoba (saját zenék, gyertyák, magam által kevert és előkészített olajak), a férjem begyakorlott masszázsa és barátnőm megnyugtató és támogató hangja, a mozgási lehetőség (séta, ritmikus tánc az én esetemben), a szülés helyének megválasztása (saját szoba, víz, vajúdó szoba vagy éppenséggel szülőszoba) számomra fontosak voltak. Ezt egyeztettem előre a szülészorvosommal és a szülésznővel is. Az orvosom – nem véletlenül választottam:) – azon az elven volt, hogy csak akkor avatkozik be bármibe, amennyiben valamelyikünk életéről van szó és orvosilag elkerülhetetlen a beavatkozás. Mindent tehettem és úgy, ahogy akartam. A szülésnél halk szavúan mégis segítőkészen volt jelen, alig érezhető jelenlétben. Hálás vagyok neki azért, hogy tud háttérbe vonulni és a szülés szentségét szolgálni.

Nem babra megy a játék…gyermekünk testi és lelki épsége egyaránt tét!

Kineziológusként látom és kezeléseken gyakran oldom, a szülés során keletkezett mély lelki traumákat. A traumák okai között szerepel a szülés nem megfelelő (stresszes, kényszerítő, nem egyenrangú, méltatlan stb.) körülménye, az orvos vagy szülésznő gyakran életmentő, de sok esetben durva beavatkozása a természetes folyamatba. Mindezek mellett is azt gondolom, hogy megvan a helye az orvosnak a szülés során, de a háttérben, elérhető távolságban készenlétben. Az első félelem, szorongás, elkülönültség és elválasztottság mintáink a legérzékenyebb időszakban a fogantatástól a születési utáni első hat hónapba érnek bennünket. Ezek közül kiemelt a szülés folyamata és az utána következő 3, illetve 48 óra.

A kórházak fel vannak készülve a csecsemő és az anya fizikai testének megmentésére. De legtöbbször nincsenek felkészülve a lelki segítő szerepre és a futószalagon érkező csecsemők mellett már kevésbé érzékenyek az élet csodájára, a megszentelt pillanatok fontosságára. A fizikai test épsége és életképessége alapvető, de nem egyedüli fontosságot élvező kérdés a szülés kapcsán.

A lélek épsége és a szellem egysége a tét

A szülő nő feladata fizikailag megszülni a gyermekét, de az ő dolga, hogy legszentebb feladatának is eleget tudjon tenni…azaz annak, hogy a gyermek világra jövetele a lehető legkiegyensúlyozottabb és legtermészetesebb anyán keresztül történjen! Világra hozza a gyermeket a nő…és valóban ez történik, átsegíti őt a szellemi szférák végtelen, tér-idő nélküliségéből az anyagi valóságba. A teste a szülés közben világok közötti átjáróvá válik. Az, hogy a gyermek meg tudja-e őrizni lelki épségét és szellemi egységét, a testfelszínhez közeli meridiánjai valóban aktiválódni tudnak-e a szülőcsatornában való átmenetele közben és hogy az anya – a legteljesebb világ és édenkert a csecsemő számára, meg tudja-e tartani őt az egységben — a sorsát dönti el.

“Kiűzetés az Édenkertből újra és újra” – gyermekeink alapélményévé válik, – ha hagyjuk!

Az a csecsemő, aki születésekor közvetlen vagy közvetett (az anyán keresztüli) traumákat él meg, fájdalom-szenvedés és szeparációs félelemmel érkezik a világra. Létének alapja a “kiűzetés az édenkertből”, a megfosztottság, a kikényszerített elkülönítés, az egyedüllét kínzó és félelmetes magánya. Az a csecsemő, akinek édesanyja fogantatása óta kommunikál vele, világrajövetelét maga is csodaként éli meg. A fájdalmak ritmikus hullámokká csendesülnek. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnnek…azt viszont igen, hogy kínzó és elviselhetetlen fájdalom helyett értelmet adó fájdalommá, majd ritmikus összehúzódásokká, a testen végig morajló hullámokká változnak. Csupán azért, mert tudja / felkészítették rá, hogy a szülés fájdalma az egyetlen “értelmes fájdalom”, melynek végeredménye a csoda megszületése.

Itt vagyok végre:)
Itt vagyok végre:)

Az édesanya nyugalma, befelé figyelésének képessége, az általa választott segítők jelenléte hozzásegíti a csecsemőt az egészséges lélekhez. Ha a szülő mellett ott van egy a szakrális szülésben is járatos dúla vagy más segítő, akkor együtt meg tudják tartani a gyermeket a lelke egységében. A csecsemő számára a szülés nem a legkínzóbb elkülönülési és félelem minta lesz, hanem könnyed váltás a világok és dimenziók között. Az egység, a szeretet, a “várnak rám és szívesen fogadnak”, j”ó helyem van itt” és “csodák várnak rám” életérzések megadhatók egy újszülöttnek!


A NŐ választása fontos

Ehhez mind fontos a jogszabályi háttér rendezése, a háborítatlan szülés egyéni értelmezési szabadsága és a segítők jelenléte. De van egy még fontosabb…a NŐ tudatos felkészülése-felkészítése és JELEN-LÉTE a teljes folyamatban, a fogantatástól a szülésig és azután is. Ezt nem adhatja meg sem az orvos, sem a kórház és lehet, hogy a születésház vagy az otthonszülés sem. Viszont a nő megválaszthatja, hogy hogyan készül fel, milyen lelkülettel van jelen, mit enged meg a környezetének és mit kér a segítőitől…

A szabad választás, a szülés szakralitásának tudása (erről hamarosan írok még:) és a női testbe vetett bizalom…ezt mind kívánom jelenleg várandós vagy gyermekáldás előtt álló nőtársaimnak!

Férfiak? Itt az idő ebben a kérdésben a női test csodájának és az élet születésének alázattal való szolgálására:)

Szeretettel:

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életvezetési tanácsadó

szülés kérdésében a háborítatlan és szakrális szülés híve:)

www.kineziologiakezeles.hu

www.noionmegalositas.hu

Read Full Post »

"A felhők mögött mindig süt a nap" 🙂

A minap a felhőket néztük kisfiammal, ahogy úsztak az égen. Ragyogó szemekkel megkérdezte tőlem, hogy miből van a felhő és miért mozog. Elmondtam neki, hogy a folyóink, tavaink és földjeink vize a napsütés hatására elpárolog és a vízcseppek a levegőben magasan összeállva felhőket alkotnak. Ahogy a szél fújja őket úgy haladnak, arra, amerre a nagyobb áramlatok viszik őket. Már vártam a kérdést, amikor megérkezett…és mikor esik az eső belőlük? Amikor elég nehézzé válik a felhő és már nem bír el több vízcseppet, akkor kiengedi magából és a víz újra a földre hull. Ámulva hallgatta a magyarázatomat…és értette, ha nem is fogott fel minden szót, a folyamatra ráismert a szívében.
Tudom, mert másnap az felszáradt tócsa láttán a felhőt nézte és megkérdezte mikor lesz belőle eső…majd az őszi erdőben sétálva felvett egy levelet és visszavitte a fához, vissza akarta tenni rá:) Nem sikerült…kérdőn rám nézett…és akkor elmeséltem, hogy ősszel lehullanak a levelek, vízzel és földdel keverednek és a fát fogják táplálni. Amikor eljön a tavasz, akkor pedig újra kizöldellnek a fák.
Az életet meséltem a fiamnak…és a bennem élő AranyAsszony megszólalt a természet bölcsességét tanítva.

Az élet alapvetően ciklikus, vissza-visszatérő elemekből épül fel és mint egy spirál halad előre. Mindig minden változik körülöttünk, az egyik állapotból a másikba alakul. A változásnak van egy rendje, mely ritmikusan és állandóan mozgásban van. A természet, az évszakok változásaihoz hasonlóan, a Hold egyes fázisait vagy a felkelő majd lenyugvó Nap újra és újra ismétlődik, csak úgy mint a tengerek esetében az apály és a dagály. A nőknél a ciklikus változás szembetűnő és egyértelmű, gondoljunk csak a menstruációs ciklusunkra, a hangulatváltozásainkra:).
A változás ciklikussága és állandósága maga a folytonosság, a soha meg nem szűnő rend. Ami változik az a forma:) Igaz, ez az élet-halál-élet körforgásra, ami minden létezőre igaz. Miért éppen az ember lenne ez alól kivétel?
Mint ahogy egy magból palánta majd virág fejlődik, a virág teljes pompájában illatozik, majd elhervad és maggá lesz. A mag újabb növénykének ad életet, a szirmok és levelek pedig a földre hullva az új növény komposztjává lesznek.
***

Őszi levelekkel játszva:)

Ahogy a vörös-sárga levelekkel játszott elgondolkodtam, hogy ugyanezt csinálom akkor is, amikor tanítok. Az életet tanítom felnőtteknek, és ugyanezen igazságok képezik az alapját annak a tanításnak is. Minden előttünk van és bennünk. Ez végtelen nyugalmat szült bennem…

***
Mosolyogtam, mert most vasárnapra az AranyAsszony évkörét tervezem életre kelteni a hallgatóságban. Beszélek majd az évkörös változási rendről, azaz a természeti ciklus alapú évkörről, mint az egyik legfőbb önmagunkhoz visszavezető életelvről. A változás női életelv, éppen ezért nőiségünkben való kiteljesedés alapja, hogy újra értsük a minket körülvevő természetet, és lássuk az életet, ami visszatükrözi ugyanazt.
A nőiségben rejlő erő titka

A spirális változási folyamat, benne a ciklikusan visszatérő életkörökkel, az emberé, de a nő áll hozzá közelebb, hiszen benne fogan meg és ő szüli meg az új életet:) Mi nők értjük, ösztönösen érezzük a változást hozó erőt, de félelmeink és szorongásaink megakadályozhatnak abban, hogy örüljünk a változásnak. Sokszor mindent megteszünk, hogy megállítsuk és visszatartsuk az idő kerekét.
A változás női elvéről, az évkörről és a belőle kiolvasható női teremtő erőkről, beavatási útról fogok beszélni a harmadik AranyAsszony körön…és nem csak beszélni, mert a szó elszáll…
Női erőnket ébresztjük, rugalmasságot tanulunk, amivel a változás állandósága életerővé és bölcsességé alakítható.
Ha van kedved gyere Te is és emlékezz a benned rejlő tudásra, a női bölcsesség virágát fogom megmutatni, ami térképként szolgál még ma is az életünkhöz. Általa és benne haladva megértjük az életünket és elfogadva a változás állandósságát új nézőpontot alakíthatunk ki. Egy új középpontot adhatunk magunknak, ami állandó és stabil:)
Az AranyAsszony évköre az élet leképeződése, megmutatja, hogy a kör tudása maga a bölcsesség. Az évkörön belül állva, azt tudatosan járva megértés és erő születik benned. Amíg a körön kívül állunk és nem veszünk tudomást a ciklikus változásainkról, nem látjuk a természet tanításait, addig a belső nyugalom nem tud megszületni. Rohanunk, eszeveszetten keressük a boldogságot, hajszoljuk az örömöket, kínlódunk a szenvedéseinkben, a magányosságunkban, az elkülönültségünkben – az élet áldozatává válunk. Az évkör tudása lehetőség az egységbe való visszatalálásra, először önmagaddal, utána a mindenséggel. Visszatérés önmagadba, a belső bölcsességed nyújtotta középpontba. Amint belépünk az évkörbe, megkezdjük az önmegismerés-önfelismerés folyamatát, tudatossá válunk és felébredünk arra, kik is vagyunk valójában.
Az évkör térkép az élethez, a férfi és női szerepekhez, a női és férfi életelvekhez és a két minőség teremtő erejéhez, út önmagadhoz:)
***
Harmadik AranyAsszony Kör – október 17-én 18-19:30-ig előadás (1500Ft) , utána workshop 19:30-kb.21:30-ig (2500Ft)!
Ha szeretnél csatlakozni írj az noionmegvalositas@gmail.com címemre!

Read Full Post »

 

ajándék

A kapcsolataid ajándékok...kinyitottad már őket?

 

Már javában októberben járunk, ami a mérleg jegyéhez tartozó, a testi szépség-és vonzerő mellett a harmónia és összerendezettségről is szóló hónap. A belső világunkban való béke és rend megtartása-fenntartása komoly feladat lehet a kizökkentő események mellett. A kapcsolataink – azaz az életünk során körénk rendeződő emberek megmutatják a bennünk zajló folyamatokat, tükörként visszatükrözik belső változásainkat.

Górcső alatt a kapcsolataink

“Október 8-november 18-ig a Vénusz retrográd mozgásban van, a testi vonzerőnk helyett lelkiségünk és kapcsolati megéléseink kerülnek előtérbe” – olvastam Németvölgyi-Nagy Reni asztrológia-előrejelzésében. Várható, hogy mivel a skorpióban is megmarad ez a tendencia és előkerülnek régi, eltemetett kapcsolati problémáink és felmerülnek a megoldásra-megbocsátásra és elengedésre váró kapcsolati megéléseink.

Az ajándékokat hozó kapcsolatok

A kapcsolatokról én így gondolkodom: Az életünk során mellénk rendeződött emberek mind valamilyen “ajándékcsomaggal” érkeznek, és az ajándékaikat vagy kibontjuk vagy nem. Ha kibontjuk legalább van esélyünk örülni vagy alkalmunk nyílik tanulni valamit önmagunkról. Azonban félelmeink vagy más bennünk működő előfeltételezés miatt az ajándékok jó része kibontatlan marad.

Karácsony előtti ajándék-bontogatás:)

A kapcsolataid belső rendezéséhez ajánlok egy általam használt hasznos és igen tanulságos gyakorlatot:

1. Vedd elő a naplódat/jegyzetfüzetedet vagy egy üres lapot. Készíts három oszlopot és írd fel a számodra fontos kapcsolataid neveit. Legalább 3-3 név (lehet élő és már meghalt személy is) szerepeljen minden oszlopban:

  • Első oszlopba kerüljenek azok, akiket a legközelebb érzel magadhoz
  • A második oszlopba kerüljenek azok, akiktől sokat tanultál (akár pozitív, akár negatív megtapasztalásoknak köszönhetően:)
  • A harmadik oszlopba pedig azok, akikkel negatív megéléseid voltak, haragban, elkerülésben vagy (azaz távolról sem akarsz találkozni vele vagy tudni róla), vagy akikkel rendezendő adósságod van – anyagi és/vagy lelki értelemben.

2. Minden név mellé írd oda, hogy milyen ajándékot kaptál tőle. A hozzád közel-állóknál talán könnyebb dolgod lesz, de kis gondolkodással és “pozitívra állított fókusszal” a negatív kapcsolatoknál (3. oszlop) is meg fogod találni, hogy mit kaptál attól az embertől.

Ha több időt tudsz magadra szánni, akkor kiterjesztheted a gyakorlatot még több névre és kapcsolat-elemzésre:)

A lényeg az, hogy ezúttal tudatosan hajlandó vagy megnézni, hogy milyen emberek rendeződtek köréd az életed során és végre ÁTVENNI AZ AJÁNDÉKAIKAT, akármilyen előjellel is érkeztek. Minden csomag a te nevedre szólt, tehát előnyödre válhat, ha kezdesz vele valamit:)

Mihez kezdj az eredménnyel?

Javaslom, köszönd meg amit kaptál – lehet ez egy hálaima, lehet egy telefonhívás vagy levél. Ami jól esik. A legfontosabb, hogy tudd kitől mit kaptál és hogy mindannyian azért érkeztek, hogy segítsenek neked valamiben. Így szemlélve az egész világ és vele az összes kapcsolódásod sokkal pozitívabbá válik és várhatóan az történik veled is, ami velem… kiváncsian és meleg-szívvel várom az újabb kapcsolati megéléseket, mert tudom, hogy mindannyiszor AJÁNDÉKOT KAPOK ÉS ADOK:)

A kapcsolataid rendezésére alkalmas lehet a kineziológia és a Személyiség Integrációs Tréning (családállítás+pszichodráma+kineziológia) módszere is, mert mindkettő fő célja, hogy te és az életed (s vele minden szereplője) jóban legyetek és az élet ajándékait át tudd venni, be tudd építeni és hasznodra tudd fordítani.

A következő Személyiség Integrációs Tréning október 17-én, most vasárnap lesz, erre még SEGÍTŐNEK LEHET JELENTKEZNI! Aki állítani is szeretne annak a november 21-i, következő alkalmat ajánlom figyelmébe.

Bővebben a SzInT módszeréről itt olvashatsz:

Az egyik legfontosabb, a személyiségünkre leginkább ható személyek a családtagjaink, ezért a velük való kapcsolataink gyógyítása mindig elsőrendű kell legyen:) A családállítás-családgyógyítás kapcsán nyíltan válaszoltam egy olvasói kérdésre, ezt érdemes lehet elolvasnod:

Jó kapcsolat-elemzést és ajándékozást:)

Szeretettel:

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életvezetési tanácsadó

női önmegvalósítás specialista

http://www.noionmegvalositas.hu

http://www.kineziologiakezeles.hu

 

Read Full Post »

Az október 25-ei 11:11 Új Föld folyamat Kilencedik kapu horgonyzási folyamatában magam is csoportszervező szerepet vállaltam,. A meghívók kiküldése után kérdések özönét kaptam, melyeket szeretnék most itt megválaszolni. Fontos, hogy ezeket a kifejezéseket a 21. század, tudatos életet élni igyekvő embere ismerje – még akkor is, ha hitrendszeréből kifolyólag nem ért ezekkel egyet.

Mint minden folyamatleírásnak ennek is megvan a maga, bizonyos körök által elfogadott, ismert és használt szókincse, fogalomköre. Egyrészről ez jó, mert közös nyelvi megfogalmazás, referenciakeret, jön létre, másrészről viszont kedvezőtlen azok számára, akik nem ismerik ezen szavak jelentéskörét. Ezzel az írással az is a célom, hogy a valóban fontos információkból senki ne zárasson / záródjon ki azért, mert nem jártas az egész Földet érintő változási folyamatot leíró nyelvezeti körben.

Horgonyzás? Kapunyílás? 11:11 és Új Föld? Mik ezek? Miről is van szó?

Új Föld

Az Új Föld terminus a Földünkön zajló a 20. század végétől felgyorsult és a jelenben is tartó folyamatának összefoglaló kifejezése. A lényege, hogy a bolygón egy újfajta tudatminőség van születőben, melyhez átalakulásra van szükség. A korábbi minőségek megtapasztalhatták magukat és a rombolási idejüket is megélhették már. Mint az emberiség történelmének megelőző szakaszaiban történt, egy-egy új világkorszak elkezdi éreztetni a hatását, megerősödik, átveszi a vezető szerepet majd a virágkora után eléri a fejlődési lehetőségeinek végét, legtöbbször a rombolási szakaszt és átadja helyét egy újnak. Az egyes kultúrkorszakok során más-másra helyeződik a hangsúly, mást tanul az emberiség. Az ipari forradalmat követő információs korszak ideje is túljáratódik egyszer és magában hordozza a következő korszak eljövetelét. Ennek a folyamatnak a kellős közepén éljük életünket.

Új Földnek azt az időszakot nevezzük, amikor az emberiség tudatállományában optimálisan lecsökken a szétválasztottság mintája és az emberiség egésze az egységben való létezést, úgymond a szeretet útját éli. Az egység úgy értendő, hogy az egyén önnön életében szabad választásai során az öröm-elvűséget követi és a nem-ártani másoknak szemléletben élve, együvé tartozását, egységben való működési képességét (az együttműködést) kívánja megtapasztalni. Voltaképpen nagyon leegyszerűsítve egy ideális állapotot igyekszik elérni az emberiség, melyben a bőség-öröm-szeretet és a kölcsönös megnyílás, együvé válás a vezérelvek.

“Az emberiség tudat állományában optimálisan lecsökken a szétválasztottság mintája” – ez azt jelenti, hogy az a bizonyos kritikus tömeg már saját életében tudatosan választja és éli az egységet a különváltságra jellemző félelem minták helyett. A kritikus tömeg, a századik majom elmélet kapcsán terjedt el. Kutatók bizonyították egy kísérlet során, hogy amikor egy a többi majompopulációtól elzárt szigeten a 100. majomnak is megtanították, hogy a krumplit mossa meg és úgy fogyassza el, akkor a távolabbi szigeteken élő majmoknál megfigyelték, hogy már ők is megmossák a krumplit mielőtt megennék. Egyszerűen a majmok közös tudatalattijában megjelent e krumpli mosásáról szóló szokás alapértelmezett tudása. Innentől már az új kismajmok is ezzel a tudással születtek. Ugyanígy, az emberi kollektív tudattalanban is megjelenik és folyamatosan erősödnek bizonyos minták. Ha valamit elég sokan csinálnak elég sokszor, akkor az az emberiség alaptudásává válik. Amikor az adott tudás vagy szokás eléri az emberiség egy bizonyos hányadát, akkor az a szokásminta /tudás alapvetővé és velünk születetté válik. Azaz a kritikus tömeg elérése után szükségszerű és automatikus változás, átrendeződés áll be:)

11:11 folyamat

A 11:11 folyamata egy összekötő híd két nagyon különböző fejlődési folyamat, a megosztottság és az Egység minősége között. A 11:11 egy Átmeneti Övezetet, egyfajta kaput képez a két fejlődési szakasz között. A 11:11 folyamat (azaz a két minőség közötti kapu ideje), 1992-ben nyílt meg és előreláthatólag 2011-ben zárul be. A folyamatban meghatározott lépcsőkön halad az emberiség keresztül, ahol minden egyes kapunál egy újfajta minőséget integrálunk. Egy olyan minőséget, ami a fejlődési folyamathoz, az átalakuláshoz szükséges.

“A 11:11 Kapuján csak az Egy léphet át. Az Egy a mi Egyesített Jelenlétünk. Az Egyesülés folyamata a fő kulcsa a 11:11 Kapuján való áthaladásnak. A Szent Egyesülés magában foglalja az Egyesülést lényünk számos elfeledett részével, énjeinkkel, belső férfi és női polaritásainkkal. Egyesül a Nap és a Hold, a Föld és a Csillag, összeolvad a fizikai és a spirituális világ. Visszaviszünk és átalakítunk, megtisztítunk minden bennünk rejlő polaritást az Egységbe. A Szent Egyesülés minden pillanatban bennünk és körülöttünk zajlik, amellyel csak össze kell hangolódnunk és így válunk Egyetlen Lénnyé, amelyből a Szeretet és az Egység árad. Az Egyetlen Lény minden és mindenki együtt, Egyként, mint egyetlen élő, szerves lény. A Hazafelé vezető út azt jelképezi, hogy tudatára ébredünk: Egyetlen határtalan Lény részei vagyunk. Amikor valóban megtestesítjük Egyetlen Lényünket, akkor vagyunk otthon. A Szent Egyesülés a Fő kulcs mindehhez: eljuttat a megértés legnagyobb mélységeibe és felemel a Szeretet jelenleg még elképzelhetetlen magasságaiba.

Mindegyik, a 11:11 Kapuján belül elhelyezkedő kapu egy lépcsőfokkal feljebb vezet, az energia egy új és sokkal magasabb frekvenciasávjára. Amint egy kapu aktiválódik, megkezdünk egy mély átalakulási folyamatot, amint lényünk belemerül a tudatosság új szintjeibe. Ezután az energiának ezen az új frekvenciasávján utazunk, elsajátítva a Kapu leckéit, míg el nem érjük a következő Kaput. Minden kapu egyedülálló rezgéssel rendelkezik, mely az adott Kapu alapgondolatát sugározza, és ezzel kell összehangolódnunk.” (Kalmár Piroska a Nyolcadik kapu előtt a horgonyzócsoportunk számára készített összefoglaló anyagából)

A kapuk közül most a Kilencedik, az Igaz Önvaló felvállalásának kapuja aktiválódik október 25-én, mely világméretű folyamatba hazánk is kapcsolódik. A kapukról és a teljes folyamatról bővebben találsz immár magyarul is információkat, a 11:11 folyamat elkötelezett vezetőjének, Solarának, a hivatalos oldalán (www.nvisible.com).

Horgonyzás

Az új energiaminőség a legintenzívebben az ún. Főtengelyben nyilvánul meg (ez most Balin lesz), mely energiát a világon egyszerre együtt dolgozó, elsősorban erre a célra létrehívott csoportok horgonyoznak le. A horgonyzás annyit tesz, hogy az adott energiaminőségre hangolódva azt a Föld középpontjába csatornázva a Főtengelyben és a csoportokban stabilizálják az adott energiaminőséget. Ilyenkor a folyamatban résztvevők (tudatosan vállalva) csatornává válnak az adott energia számára. A testünk és energiarendszerünk egyébként is csatorna, minden pillanatban fogadjuk és adjuk az energiaminőségeket a fejtetőn elhelyezkedő csakrán beáramolva és a farokcsontnál található gyökér csakrán kiáramoltatva (az ún. függőleges tengely vagy energiaoszlopon keresztül). A csakrák (energiakerekek) legfőbb feladata az energia felvétele, átalakítása és a belső szervek számára ‘fogyasztható’ energiává alakítása, továbbítása. A függőleges energiaoszlopunkat használjuk leginkább az energiák horgonyzására, tekintve, hogy a gyökér csakrától a Föld középpontjáig legkönnyebben így vezethetjük az energiát.)

Felmerülhet a kérdés, hogy ha valaki elmegy egy ilyen horgonyzásra (bármilyen energiaminőség ‘lehozására’, ‘lecsatolására’ vagy akár egy meditációra is)…nem élhetnek-e vissza bizonyos személyek azzal, hogy egy adott minőséget készakarva átengedünk magunkon. Nyilván igen, lehetséges a visszaélés. Nem árt az óvatosság és elővigyázatosság (olyan emberhez menjünk, akiben megbízunk, akinek a közelségében jól érezzük magunkat). Bármilyen folyamatba csatlakozunk figyeljünk oda magunkra és, ha ettől jobban, biztonságosabban érezzük magunkat akkor kérjünk védelmet (a saját hitrendszerünknek megfelelő legmagasabb és legtisztább forrástól) és jelentsük ki, hogy csak olyan energiákat engedünk át, ami a fejlődésünket szolgálja, az Igaz Önvalónkkal összhangban történik és a végtelen szeretet megnyilvánulását segíti.

A magam részéről hozzáteszem, hogy az, hogy valaki védelmet kér, az azt feltételezi, hogy fél valamitől. A védelem megkérésével megteremti a félelme tárgyát vagy fenntartja annak létezését. Azaz megerősíti a dualitást, a szétválasztottságot és a belső félelmeit, szorongásait. Ez nem baj, de érdemes tudatosítani. Ameddig úgy érzed, hogy védelem szükséges, alkalmazz védelmet:) De dolgozz azon, hogy miért érzed védtelennek magad.

Tanács:

Bármilyen folyamatban veszel részt, van szabad választásod és bármelyik pillanatban megerősítheted önmagadban, hogy Te ott és akkor azért vagy jelen, hogy az általad megnevezett energiaminőségnek adj teret önmagadon belül. Például a Kilencedik kapu esetében a horgonyzás folyamatában kijelentheted önmagad megerősítéseként, hogy csakis az Igaz Önvalódban való megnyilvánulásodat kívánod segíteni, vagy azt az energiaminőséget, ami ehhez kapcsolódóan másoknak segítségére lehet a földön.

Egy másik gyakori kérdés…

Miért van szükség csoportos horgonyzásokra, időpontok kiválasztására…nem lehet-e bármikor ehhez az energiaminőséghez egyedül is kapcsolódni, azt behívni?

Minden energiaminőség elérhető az egyén által bármely időben. Ellenben mivel a Földön tartósan nincsenek a magasabb, más fejlődési szintekhez tartozó energiaminőségek jelen (ezért kell csatornázni és lecsatolni, megerősíteni őket), ezért ezen minőségek eléréséhez tiszta, magas frekvenciájú energetikai rendszerre van szükség. Minél többen gyűlnek össze azonos szándékkal, a szándékuk tiszta erejében egyesülve felerősítik az energetikai rendszerüket (egyénileg is és csoportosan is), ezért együtt képesek elérni és megélni a magasabb energiaminőségeket is. A csoportban rejlő erő tehát egy átlagos energia rendszerű -és állapotú egyénéhez képest annak hatványozott többszöröse. Tehát maga az energiaminőség elérése, megélése, és beépítése is könnyebb csoportban, de nem lehetetlen egyedül az egyén által szabadon választott időpontokban sem.

Egy szertartásnak – többek között- az ad erőt, hogy egyszerre sokan csinálják ugyanazt, ugyanazzal a szándékkal:) A horgonyzás is egyfajta szertartás, melynek célja egy bizonyos energiaminőség magunkba való integrálása és a Föld egészére nézve általánosan elérhetővé tétele.

Az Új Föld jövő vagy jelenidő?

Az Új Föld mint folyamat abszolút jelenidő, hiszen egy globális változási-átalakulási folyamatról van szó. A tudattágulás és a szív útjának szabad választása egyre több ember sajátja. Itt idézném az Új Föld egyik legelkötelezettebb tanítójának, Eckhart Tollének a szavait:

“Az új föld számára az alap az új ég: a fölébredt tudat. A föld – a külső valóság – annak csupán a kinti visszatükröződése. Az új ég és ezzel együtt az új föld megjelenése nem olyan jövőbeli esemény, ami majd szabaddá tesz minket. Semmi sem tesz bennünket majd szabaddá, mert erre csak a jelen pillanat képes. Ez a felismerés a felébredés. A felébredésnek jövőbeli eseményként nincs értelme, mert a felébredés a jelenlét felismerése. Az új ég – a fölébredt tudat – tehát nem egy elérendő, jövőbeli állapot. Az új ég és az új föld megjelenőben van ebben a pillanatban benned”

Pont a minden pillanatban jelen lévő szabad választás lehetősége, a tudatos valóság-választás és alakítás, más néven a tudatos teremtés az, ami lehetővé teszi a sejtszintű átalakulás gyorsaságát. A szétválasztottság, elkülönültség illúziójából az emberiség ébred és saját teremtő erejét tapasztalja meg, immár tudatosan és játszi könnyedséggel. Egyre könnyebb ráhangolódni a belső egységre és egyre könnyebb megtartani azt. Bár igaz az is, hogy ezzel párhuzamosan felerősödött mindennemű visszatartó erő, mely azzal, hogy a felszínre jön tudatalattink bugyraiból lehetőséget ad a fejlődésre, továbblépésre.

2012 – VilágVége helyett Új Világrend kialakulása

Az Új Föld témakör egyik legdivatosabb témája 2012-es ún. dimenzióváltás. Ezzel kapcsolatban már írtunk egy kiadós cikksorozatot szakértők bevonásával (Maya kalendárium, asztrológia) a 2010. februári Női-Erő-Forrás Magazinban (ide kattintva letölthető) >>>, ha érdekel a téma ajánlom figyelmedbe.

Ha szeretnél csatlakozni a Kilencedik Kapu horgonyzásához az űrlapot kitöltve tudsz jelentkezni:

Keresztneved:*
Vezetékneved:*
E-mail címed:*
Részt vettél-e már korábbi horgonyzásokon?:*
Megjegyzésed, kérdésed hozzám:

Read Full Post »

Az egyik olvasótól kaptam egy jó kérdést, szeretném megválaszolni, mert visszatérő és valóban válaszra méltó:)

Hogyan lehet úgy gyógyítani a családomat, hogy a családtagok nincsenek jelen?

A családállítás egyik kulcs eleme, hogy minden családi szereplőt fel tudunk állítani képviselők segítségével. Így magán az állítón kívül senkinek nem kell jelen lennie az állítson/oldáson. A mező egyszerűen “bemozgatja” a képviselőket oda, abban a pozícióba, ahol a családban elfoglalt helye van. Minden előképzettség nélkül, hitrendszertől függetlenül!, megtörténik az elmozdulás és képviselőként azt érzed, hogy valamerre menned kell, mozdulnod kell. Nincs más dolgod mint addig követni ezt a belső érzést, amíg a helyedre nem kerülsz. Az érzéseket aztán megosztjuk és az oldási folyamat elindul.

A családunk gyógyítása rajtunk keresztül történik. Elsősorban a bennünk meglévő programok és generációról-generációra átörökített, a DNS-ben kódolt minták oldása történik az állítás/ oldás folyamatában.

Egyrészről a múltat nem tudjuk megváltoztatni, de a múltbéli történéssel kapcsolatos érzéseinket, hozzáállásunkat és kommunikációnkat…jobban mondva az egész család kommunikációját lehetőségünk van megváltoztatni, átírni. Az állítás / oldás folyamatában a családtörténetünkön dolgozunk, a bennünk élő családképet és annak teljes energetikai rendszerét gyógyítjuk. Ez közvetlenül visszahat a család többi tagjára is, annyiban, hogy számukra könnyebbé válik ugyanazon minták megélése, elengedése. Tehát magát a fejlődési folyamatát senkinek (pl. dédnagymama) nem fogjuk és nem is tudjuk elvenni azzal, hogy az ő (dédnagymama) ügyén dolgozunk a családállítás során. Ellenben azzal, hogy mondjuk az ő eltagadott kapcsolatából származó gyermek nem a biológiai apjától származó és ez az oka a családból való – öntudatlan – kirekesztettség érzésének. Az oldással az állítóban rendeződik a családtörténet, ő mentesül a családi mintától, de vele együtt a családban mindenki megkapja a lehetőséget az oldódásra és a szabad választásra.

Bővebben a módszerről és a tréningről:
Bővebben a Személyiség Integrációs Tréning módszeréről>>>

(A technikai részletekbe nem megyek bele ennél jobban, de akit érdekel annak ajánlom, hogy segítőként nézze meg, próbálja ki a rendszer működését és döntsd el maga, hogy módszere lehet-e az öngyógyításban. Ha komolyabb fenntartásai vannak, akkor lehetőség van megfigyelőként is jelen lenni, ezért nem kell fizetni, de nem is kell/lehet részt venni a folyamatban…)

Read Full Post »

“Szétválasztottságból az együvé válásig,

Elkülönültségből az Egységbe

Önmagad legteljesebb valóságából születő Egy Szív dobbanásig”

2010. Október 25-én

A 11:11 folyamatban, mely a Föld tudatosságát az Új Földbe emeli minden egyes kapu egy új minőség horgonyzását, majd a két kapu közötti „gyakorlását” jelenti. A Kilencedik Kapu az „Egy lény megnyilvánulása: Az igaz egyek kiemelkedése” mottóval, melynek lényege, hogy a szétválasztottságunktól mentesen, Igaz Önvalónkba visszatérve, azt felvállalva létezünk, kétségektől-félelmektől és szétválasztottságtól mentesen. A Kilencedik Kapu Aktiválás alapeszméje az Igaz Önmagunkká válás és a szétválasztottságunkból az egységbe való visszatérés.

A program meghívóját, és a folyamat összefoglalóját itt tudod letölteni:

>>>Meghivo9Kapu

A nyolcas kapuról készült összefoglalóm képekkel itt található:

>>>ANyolcadikKapurol

Információk a Kilencedik kapuról a http://www.nvisible.com oldalról, a hivatalos összefogó szervezet honlapjáról:

EGY LÉNY AKCIÓBAN: Az Igaz Egyek Kiemelkedése

A Kilencedik Kapu az Igaz Egyek Kiemelkedését ünnepli. Amint az Igaz Egyek előre lépnek, a bolygószintű evolúció egy újabb szintre kerül.

Az Igaz Eggyé váláshoz nem kell semmi mássá válnunk, csak azzá, amik valójában vagyunk; viszont tovább már nem rejthetjük el, hogy KIK VAGYUNK. Igaz Egynek lenni tudatos elfogadása annak, AKIK VAGYUNK egy végtelenül kiterjesztett szinten. Amikor Igaz Egyként kiemelkedünk, akkor legbelső igaz lényegünket mindenki számára láthatóan hozzuk a felszínre. Nem félünk természetes tekintéllyel kifejezni képességünket és tudásunkat. Teljesen abban a valakiben tartózkodunk, AKIK VAGYUNK.

Egy Igaz Egy jelenléte olyan, mint egy Szent Pagodáé. Megnyugtató jelenlétük az egész tájképet könnyedén áthatja és inspirálja. Az Igaz Egyek megtestesítik a TISZTA SZÍV SZERETETET, és mindenhová magukkal viszik, amerre csak járnak.

A Kilencedik Kapu mélyen összehangolt az 1997-es Harmadik Kapu Aktiválásokkal, amik Egy Lényünket hozták világra. Egy Lényünk egy élő, organikus lény. Annak tudatosságát hozza el, hogy minden és mindenki az EGY része.

A Kilencedik Kapu ezt egy teljesen új szintre mozdítja el, az EGY LÉNY AKCIÓBAN szintjére. Az Igaz Egyek az EGY LÉNY AKCIÓBAN hiányzó elemei. Ezért nem volt ez eddig lehetséges.

A Kilencedik Kapu Aktiválása során az Első Hullám, a Hidak és a Második Hullám példa nélküli együttműködését fogjuk látni, ami egy új egységes célt fog létrehozni. Az EGY LÉNY AKCIÓBAN így válik lehetségessé. (A Hullámok magyarázatához, kérlek, olvasd el Solara 2010. évi Szörf Riportját: A Szeretet Ösvényén.

Az EGY LÉNY AKCIÓBAN a felelősség megosztásának egy új szintje. Mostantól egyéni adottságainkat EGY LÉNYKÉNT összeadjuk az Újba és az Igazba vezető Nagyszerű Kalandunk során. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal messzebbre és gyorsabban utazzunk, miközben kevesebb erőt fejtünk ki. Az utazás végtelenül beteljesítőbb lesz.

Amint az EGY LÉNY AKCIÓBAN megalapozott lesz, olyanok leszünk, mint azok a bizonyos önkéntes tűzoltóságok. Amikor megszólal a tűzriasztó, felkészültek leszünk, és tudni fogjuk, hogy mi a dolgunk. Összeszokottan fogunk dolgozni EGYKÉNT, és nem lesz szükség utasításokra, vagy hogy megmondja valaki, mit kell tennünk. Habozás nélkül fogunk akcióba lendülni, és a helyes dolgot fogjuk tenni. Az akció mestereivé válunk, a legmélyebb SZERETETBŐL létrehozva az Új Valóságot.

Az EGY LÉNY AKCIÓBAN fontos eleme a SZERETET AKCIÓBAN. Ez nem csak azt jelenti, hogy üldögélünk, és szeretetet küldünk ki mindenkinek. Ez aktív részvétellel jellemezhető SZERETET, VALÓDI SZERETET, megtestesítve a TISZTA SZÍV SZERETETET, bárhová is megyünk, és az egész világon érezhetővé téve azt!

A 11:11 Aktiválások nagy jelentőségű húsz éves ciklusának majdnem vége. Ebben a dualitásból az Egységbe vezető végső szakaszban nagyon nagy szükség van az EGY LÉNY AKCIÓBAN-ra. Ez az, amikor valóban egy óriási különbséget tudunk realizálni. Ez az az idő, amikor sorsunk kibontakozik. Ha Igaz Egyként teljes lényünkkel tudunk előre lépni, akkor egy új világot tudunk létrehozni.

A KILENCEDIK KAPU FŐTENGELY

https://i0.wp.com/www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/9/TanahLot3.jpg

A Kilencedik Kapu Főtengely a gyönyörű, szentséges Bali szigetén, Indonéziában lesz. Az egész Bali sziget leginkább egy pompás szent templomra hasonlít, amiben emberek élnek; sokkal inkább, mint egy szigetre, ahol sok templom van. Balinak erős spirituális hagyományai vannak, amiket napi szinten tartanak tiszteletben, becsülnek meg és ápolnak a sziget lakói.

Bali az egész bolygó számára egy meghatározó horgonyzó pontja a Szépségnek és a Kreativitásnak. Az Igaz Egyek kulcseleme a Valódi Szépség és a Kreativitás. A Valódi Szépség abból adódik, amikor megteremtjük, megtestesítjük és benne élünk az Ultra Felsőbb Valóságban. Egy Igaz Egy élete a szépség élete, ahol az ember belső szépsége tükröződik fizikai síkon.

Balin pompás szépséggel leszünk körülvéve: a táj és a természet szépségével; a virágok szépségével; a Balinéz emberek szépségével; a házak és a templomok szépségével; a zene szépségével; a hotelünk szépségével; a művészi alkotások és kézműves munkák bőségének szépségével; egy hódolattal teli élet szépségével. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy Igaz Egyekként teljesen kiemelkedjünk, és segít megőrizni a létezésnek ezt az állapotát, nem csak a felkészülési összejöveteleinken és a Kilencedik Kapu Aktiváláskor, hanem akkor is, amikor visszatérünk az életünkhöz.

A Főtengely mindig a kulcspontja egy 11:11 Aktiválásnak. Itt lépnek be először a legújabb 11:11 energiák a bolygóra. Életbevágóan fontos, hogy az Igaz Egyekből egy erős és elkötelezett Kilencedik Kapu Főtengely csoport jöjjön létre, mert az EGY LÉNY AKCIÓBAN-t fogjuk világra hozni. Csakis azok tudják ezt megtenni, akik igazán hívást éreznek a Főtengelybe, mivel nem tudjuk lehorgonyozni és felépíteni az Új Alapokat annál a Teljes Lényünknél kevesebbel, ami az Ultra Felsőbb Valóságba van szilárdan lehorgonyozva.

A Kilencedik Kapu Főtengely élménye teljesen térképen túli, ultra valóságos és hevesen erőteljes lesz, több SZERETETTEL, mint amit valaha is lehetségesnek képzeltünk el. Mélységesen átalakító élmény egy 11:11 Főtengelyben részt venni, ami teljesen megváltoztatja az életet. Semmi sincs, ami ehhez fogható.

***

Aki nem tud részt venni a Főtengelyben, azok számára a saját országuk horgonyzócsoportjaiban való részvétel ad lehetőséget a világméretű összekapcsolódáshoz!

Várunk szeretettel a csoportban:)

Jelentkezéshez kérlek írj a noionmegvalositas@gmail.com címemre!

Ahogy kialakul a Főtengelybeli program, tudjuk pontosítani a mi csoportunk találkozójának pontos idejét is!


Read Full Post »