Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2010. szeptember

Fáradtság – Türelmetlenség – Lelassultság – Mihez kezdj vele?

A múlt hét szerda óta sokan panaszkodnak arra, hogy fáradtabbak a szokásosnál, éjjel felébrednek, nyugtalanul alszanak. A csillagállások és az újabb átalakulás-energiahullámoknak is van köze ehhez:). Mindezek ellenére a legfontosabb, hogy a középpontodban tudj maradni és amikor csak lehet megengedd magadnak azt, amire a tested vágyik. Ha kell pihenj le akár pár percre is, ha kell egyél-igyál valamit. A tested most kemény átalakuláson megy át, megérdemli a segítséget. Közben tudd, hogy történnek a dolgok, attól, hogy éppen nem száz százalékosan történteted őket:))) Ez most a vonzás ideje…koncentrálj arra, amit szeretnél, tudd, hogy megtörténik és engedd be. Ennyi:)))
Tudom nem olyan könnyű, mint leírni…Mégis megéri…
Egyfajta végtelen nyugalomba visz el és ez a könnyűség, megengedés előre visz.

A végtelent kezdjük egyre inkább megtapasztalni és benne az áramlást. Az egyéni tudatos kontroll és akarat ilyenkor küzd és bizonytalanságot, elveszettséget élhetünk meg. Ez az időszak inkább való a megengedésre, elengedettségre, a természetben való időtöltésre, önmagad kényeztetésére…mint a rohanásra, teljesítmény-hajszolásra:)

Az időszak üzenete: engedd meg magadnak, hogy az áramlás vigyen. Engedd el az evezőket és pihenj meg egy kicsit. A hálaadásnak van itt az ideje, amikor észreveszed, hogy mekkora utat jártál be, mennyi mindenen túl vagy már. Amikor meglátod az őszi színes levelekben az élet körforgását, rácsodálkozol a változás állandóságára és az ebben rejlő biztos pontra:)

VarázsIdő

A KisAsszony születésével, majd különösen az őszi nap-éjegyenlőséggel (szeptember 23, azaz MA) kezdődően belépünk a FöldAnya időszakába, az ősz aranysugaras, színpompás VarázsIdőbe. Ez a hála ideje, amikorra a gyümölcsök beértek, a természet bőség asztala még bőven terített, a diófák ontják héjas terméseiket. A természet változásaihoz alkalmazkodott földművelésben az őszi búzát is elvetették már, a föld még meleg, de a az éjszakák egyre hűvösebbek. A nappalok és éjszakák kiegyenlítődnek, a férfias és nőies teremtő elvek egyensúlyban vannak.

Hála

A napéjegyenlőség múltával az anyatermészet lassan visszahívja a leveleket a fákról, hogy jövőre új életet táplálhasson velük. A mi visszahúzódásunk is kezdetét veszi, de az utolsó még melengető napsugarakat érdemes kihasználnunk és a varázsidőben megadnunk a hálát önmagunknak, a megtett utunkért, az társainkért és az útmutatásokért.

Hálásnak lenni, ha egy kicsit belegondolsz megannyi dologért lehet…és érdemes is. A hála energiája, az örömhöz hasonlóan, felszabadít és az egységérzésbe, a mindig VAN bőséges életérzésébe tud repíteni!

Ezért, ha mást nem is tudsz adni, akkor is tudsz HÁLÁT ADNI a körülötted élőknek megköszönve, hogy részesei az életednek.

Én köszönöm, hogy VAGY és olvasod a soraimat!

Örülök, hogy meg tudom osztani a SZÍVemnek fontos gondolatokat és HÁLÁS vagyok, hogy azt az életet élhetem, azzal foglalkozhatok, amit igazán SZERETEK és ezzel ADHATOK.

Hála és Lelkesedés

Ha belehelyezkedek a “köszönömbe”, akkor nemcsak hálás, de LELKES is leszek…azt érzem, hogy vagyok, élek és virulok, a lélek fényével vagyok telített. …és ez nagyon jó:), áldásos létérzés.

Kapunyitó Gyakorlat

Hasznos és a hála életérzését felelevenítő gyakorlatot ajánlok neked. Egyszerűen ülj le és írd össze mindazt, amiért hálás vagy az életedben önmagadnak és másoknak, a világnak. A 10. után legkésőbb kellemes érzések fogják elárasztani a szívedet:) Ha gondjaid vannak, ez a gyakorlat felemel közülük és az emelkedettségben a bezáruló ajtók mellett meglátod az kinyíló kapukat is!

Ha teheted végezd el ezt a gyakorlatot még ma, vagy holnap reggel…TeliHold Van, azaz a női teljesség elvének és a bőségnek az ünnepe! A legjobb alkalom a hálaadásra:) és ezáltal minden jó megerősítésére az életedben!

Hálás, lelkesült és áldásos napokat kívánok Neked!

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életvezetési tanácsadó

női önmegvalósítás specialista

http://www.noionmegvalositas.hu

http://www.kineziologiakezeles.hu

Read Full Post »

A három majom

Az a bizonyos három majom:)

“Miért nem avagy hogyan igen” – Válts szemléletet, hogy az életed végre előre haladhasson!

A hétvégi Személyiség Integrációs Tréning állításaiban és a több a héten végzett kineziológia kezelésemben szembesültem valamivel, ami számomra természetes alaphozzáállás, de sokaknak egyáltalán nem az. A két egymással ellentétes élet-szemléletet az irányukat meghatározó kérdések alapján neveztem el: “miért nem” és “hogyan igen” hozzáállásoknak. A “se hall-se lát-se beszél” hármas majomkép jutott eszembe, annyi változtatással, hogy amit a “miért nem hozzáállású ember mond, az még rosszabb, mint amikor nem mond semmit:) Minden kimondott szavával rombolja az önértékelését és csökkenti az életerejét. Akkor már inkább a bölcs csönd…vagy még inkább a “hogyan igen” hozzáállás:)

“A Miért nem” hozzáállás

A problémáját tisztán látó, arra segítséget váró, de az előrelépést szabotáló ember hozzáállása. Felmerül egy nehéz élethelyzet, melyet az illető meg szeretne változtatni, vagy egy cél, amelyet el szeretne érni, segítséget kér a környezetétől (jelen esetben tőlem, mint terapeutától), de minden alternatíva felajánlásomra azzal válaszol, hogy azt miért nem lehet megcsinálni, miért lehetetlenség és elérhetetlen számára az, amiket mondok.

Példa 1:

Középkorú nő, hatalmas tudástárral, azt sorolja, hogy miért nem tudott és tud élni a tudásával, abból miért nem lehetséges pénzt keresnie. Azaz a belső értékeit miért nem tudja pénzre “váltani”, a belső erőforrásait miért nem tudja kihasználni. Az érvek között volt minden, a környezet visszafogó hatása, a férj várható (!) ellenzése, a gyermekétől való elszakadástól való félelme, a származási család rosszallása… Gyakorlatilag minden, ami arról szólhat, hogy ő MIÉRT FÉL MEGTAPASZTALNI ÖNMAGÁT, A SZÁMÁRA LEHETSÉGES JÖVŐKÉPET MEGÉLNI, MEGADNI ÖNMAGÁNAK A JÓLLÉTET, BŐSÉGET!

Példa 2:

Az egyik vasárnapi SzInT állításon az állító megfogalmazta a problémáját, melyből az derült ki, hogy egy számára nehéz helyzetből nem lát kiutat, illetve amiket lát azt nem tudja meglépni. Bármilyen lehetőséget ajánlottunk fel, abból mindig az derült ki, hogy ő azt nem tartja elképzelhetőnek, megcselekedhetőnek, önmagát képtelennek vagy éppenséggel tehetetlennek érezte az adott helyzetben. A háttér ok feltárása során kiderült, hogy családjában a női vonalon blokkolódott a női erő, a nők önmagukat “képtelennek” érezték a változásokra. Az önmagukba és saját képességeikbe vetett hit végig sérült. A férfi ágon pedig jellemzően a cselekvő erő blokkolódott, ezért az állító, aki a két ág közös genetikai állományát hordozza, s vele a jellemző pszichés hajlamokat és blokkokat, egyszerre kellett megbirkózzon az “önmagamat képtelennek tartom” és “tehetetlennek érzem” a felmerülő aktivitást, határozott kiállást és tetteket megkívánó helyzetekben. A lehetséges alternatívákat ő látta, mégis képtelennek érezte magát megcselekedni, a jelenlegi helyzetből kimozdulni, a változást kezdeményezni. Az egész személyisége a “miért nem” problematikáján keresztül szemlélte az életét, önmagát megfosztva már a puszta gondolkodási folyamattal a lehetőségek pozitív meglátásától, és legfőképpen attól, hogy éljen bármelyikkel is. Gyakorlatilag lebeszélte magát a változtatásokról, a lehetőségekről.

Mindkét említett esetben azon dolgoztunk, hogy a “miért nem” hozzáállást át tudjuk fordítani “hogyan igen” hozzáállásba.

De milyen a “hogyan igen” szemléletű ember?

A helyett, hogy arra keresne érveket, hogy amit szeretne és jónak tart, miért nem tudja elérni és az miért lehetetlenség, arra koncentrál, hogy amire vágyik azt hogyan tudná megadni magának, hogyan tudná megtenni, hogyan válhatna lehetségessé, hogy elérje azt. A figyelmének és ezért tetteinek (!) fókusza arra irányul, hogy amit kitűzött célul, amire vágyik, azt hogyan érhetné el. Ez eleve feltételezi azt, hogy képesnek tartja önmagát arra, hogy fejlődjön és, ha kell változzon, tanuljon és átalakulhasson a vágyott helyzetben lévő emberré. Ezzel a szemlélettel sorra vesszük, hogy ki és mi segíthetne, mit kell elsajátítsunk, mit kell még tudnunk, tennünk azért, hogy tovább léphessünk a célunk felé.

A “hogyan igen” szemlélet pozitív, építőleg hat ránk, ellenben a miért nem szemlélet leépít, rombolja az önbecsülésünket és valóban lehetetlenné teszi a továbblépést, “önbeteljesítő jóslat” szerűen azt kapjuk, amire fókuszálunk, amit gondolunk magunkról és a helyzetünkről. Az “miért nem” bezárjuk magunkat a helyzetbe, fogságban tartjuk magunkat, míg a “hogyan igen” hozzáállással kiszabadítjuk önmagunkat, tágítjuk a tudatunkat, világlátásunkat. Végül addig tágulunk, hogy már belefér a vágyott valóság:)))

A legnagyobb különbség a “miért nem” és a “hogyan igen” hozzáállás között:

KÉPESNEK TARTOM MAGAM ARRA, HOGY ELÉRJEM AZT, AMIRE VÁGYOM!

A legtöbb esetben valamilyen gátló tényező (pl. családból hozott minta, program, blokk) illetve az ennek következtében kialakult önértékelései probléma áll. Az alapvető önmagunkba vetett hit sérül! Ezt kell elsődlegesen helyreállítani, illetve ezzel együtt a háttérben meglapuló kiváltó okot oldani, az új mintákat megtanulni és azokban megerősödni!

…részemről “hogyan igen”:)


Read Full Post »

AranyAsszony Kör

Erősebb és gyengébb női minőségeink:)

Vasárnap, szeptember 12-én, Mária napon találkoztunk a második AranyAsszony Kör kapcsán. Az előadás témái ezúttal a női beavatási út legfontosabb állomásai voltak, a közöttük lévő beavatási kapuk és beavató erők.  Beszéltem a csalhatatlan női iránytűkről és az életünk során megtapasztalható transzformációs erőkről is.

Az előadás utáni személyiségfejlesztő gyakorlatok során most használtam a Személyiség Integrációs Tréning során már bevált “beállító” módszereket is, melyet  egy új általam kifejlesztett szimbólum-gyakorlat segített. A dinamikus meditációs gyakorlatsor pedig intenzíven segítette a belső középpontunk megtartását, bármilyen életünkben bekövetkezett változás közben.

Nem szokványos, ellenben kifejezetten a témánkra összeállított gyakorlatokban tapasztalhatták meg a résztvevő nők a középpont megtartását, és a női misztériumok útját. A programot a negatív pontokon végzett elengedés megerősítése, az új minta behívása, majd a  megosztókör zárta.

Következő AranyAsszony Kör október 17-én, vasárnap 18 órai kezdettel lesz!

Jelentkezés és bővebb információ a noionmegvalositas@gmail.com címen kérhető!

Idézetek a résztvevői visszajelzésekből:

“Az egyéni látásmód és a női lét misztériumainak csodája most nyílt fel előttem igazán. Rácsodálkoztam és befogadtam. Mégis, a gyakorlatok segítettek abban, hogy felismerjem milyen női minőségeket nem tudok, (vagy talán inkább őszintébben:) nem merek megélni az életemben. A keresztcsont vibrációs gyakorlat különleges és vérpezsdítő volt, fogom használni otthon is. Jó lenne, ha ez a tudás minden nőhöz eljutna és elkezdenénk érni azzal a női erővel, amiről beszéltél! Hálásan köszönöm, hogy ott lehettem és áldás legyen a munkádon!”

“Valami csoda az, amit megtapasztalhattam.Először nem akartam maradni a workshopon, de az előadás annyira érdekes volt, hogy úgy döntöttem kipróbálom. Olyan gyakorlatokat kaptunk, amiket még sehol nem láttam, azt éreztem, hogy csak nekünk és az itt és mostnak lett összeállítva az este. Rövid idő alatt annyi mindenről hallhattam, tanulhattam. Köszönöm a csodát és a személyes figyelmedet!”

“Az AranyAsszony egy olyan minőség, ami mindannyiunkban ott él és csak arra vár, hogy emlékezzünk rá, újra merítsünk erejéből a mindennapjainkban. Ez volt a számomra legmegnyugtatóbb gondolata az előadásodnak. Mindig is éreztem, hogy nem kivülről kell valamit magamba engedjek. Most megerősítést kaptam abban, hogy minden megvan bennem, csak emlékeznem kell, újra kell ébresztenem magamban a teljességet. Van mit tennem, de ez a szemlélet olyan belső nyugalmat és erőt ad, hogy elszálltak a kétségeim. Meg akarom és meg tudom engedni magamnak, hogy teljes nő legyek…mert mindig is az voltam. “

Read Full Post »

Személyiség Integrációs Tréning - családállítás, pszichodráma, rekonstrukciós kineziológia
A létrejött családi egység

Szeptember 12-e, Márai napi vasárnap ismét SzInT-eztünk, ez alkalommal bármilyen témát lehetett hozni, nem határoztam meg konkrét témát mint például az augusztusi Női VérVonalhoz vagy a Pénz/BőségBlokkokhoz szervezett alkalmak. Ennek ellenére a résztvevők által hozott témákban, generációs mintázatokban most is jellegzetes, erre a csoportra jellemző, bennük közös pontok mutatkoztak meg, mit a “fiúnak vártak, lány lettem” vagy a “kirekesztettnek érzem magam a családomban” mintái.

5 állítást végeztünk a nap során, melyek közül kettő ritkán előforduló, különleges állítás volt, az egyik egy nem jelenlévő személynek végzett állítás, a másik egy inkarnációs életesemény felállítása és oldása volt.

Az állítások esetleírásai:

1. A férfi erő megtagadása és kirekesztése

Férfias nő párkapcsolati problémával, szexuális nehézségekkel

A családrendszer felállításakor látható vált, hogy a család női tagjai rendszerint átveszik a férfias, határozott szerepeket és kiírják a családból a férfiakat. Két meg nem született / korán meghalt fiú helyettesítődik és méltó visszaemelést sürget a családi rendszerbe. Az állító anyjának 3 lánytestvére előtt lett volna egy testvér bátyjuk, akit a legidősebb nővér képviselt a családban. Az anyai nagymamában működő program “én csak lánynak adok életet” olyan erősen működött, hogy fiát elvetette. A háttérben talált blokk gyökere az ő fiatalkorában nyílt ki, amikor nevelőapja molesztálta, többszörösen szexuálisan erőszakot tett rajta. A fiatal leány (nagymama) erős, mégis elfojtott dühöt táplált a férfiak ellen, hogy csak gyenge férfit tűrt meg maga mellett férjként, illetve a fiúnak születendő gyermekét elvetette. A férfi és legfőképpen a férfi erő megtagadódott, a családba és különösen a női vérvonalban visszarendezésre, gyógyulásra, újbóli beemelésre várt. Az oldást egészen az új minta behívásáig és a jelenlegi párkapcsolat mintázat átírásáig vittük végig. A férfi testi-lelki beengedése vár az állítóra.

2. Hatalommal való visszaélés, a hatalommal szembeni tehetetlen szenvedés és személyes bosszú kontra a hatalmat gyakorló összeroppanása és önbüntetése / Anya-lánya elfordulás, családi kirekesztettség

Személyiség Integrációs Tréning - családállítás, pszcihodráma, rekonstrukciós kineziológia
A kirekesztett anya

Az állító családrendszerének felállítása, anya kirekesztettsége / hideg minden körülötte, a család bűnbakja, ő ül, a környezetét hibáztatja, őket akarja felelősségre vonni a tetteikért. Az oldás helye: inkarnációban, hűbérbirtokos első éjszaka joga, a kiszemelt lányon “erőszakot” követ el több alkalommal, a lány teljesíti a kötelezettségét, miközben tehetetlenségében elmélyül gyűlölete a földesúr ellen, a testi ártatlanságot, lelki tisztaságot elveszi tőle, a tiszta szerelem megélésével együtt (menyecske, szerelme sem tesz-tehet semmit, közös gyűlöletük és tehetetlenségük az ő kapcsolatukat is megmérgezi. A földesúrtól fogant gyermeket a lány elvéteti, ezzel állva bosszút a jogaival többször visszaélő, egyébként a lányba elvakultan szerelmes, őt birtokolni akaró uraság. Kettejük hatalmi drámája közben a nő kerekedik felül, de közben elveszíti tisztaságát, belekeményedik a helyzet kilátástalanságába, megváltoztathatatlanságába. A házasságából fogant gyermeke fizikailag sérülten születik meg. A helyzet oldásának kulcsa annak elismerése, hogy mindketten részesei és teremtői ennek a drámának, a kölcsönös megbocsátás, az elvetetett gyermek engesztelése és a sérülten született gyermekkel való értő kommunikáció volt. Az inkarnációs epizód oldása után léphettünk vissza az állító jelen családi rendszerébe, ahol az oldás következtében azonnal megtörtént az átrendeződés, kisebb kapcsolat-közti rendezések után megnyugtatóan lezárhatóvá vált az állítás.

3. Párkapcsolati nehézségek, férfi szerepmintákat, származási családját eltartó nő

Az állító női vérvonalának 4 generációjában, a dédmama hasadt személyisége következtében a férfi megtagadódott, a nő a kontrollt, az erőt és a hatalom gyakorlását választotta, melyben a vagyonának, a pénznek és ezáltal az azzal való “visszaélésnek” hangsúlyos szerep jutott. A dédmama szerelmének hitt férfiról kiderül,hogy rászedte, csak a hozományáért vette el. A hitt szerelmi időszakban született lányt az anya megtagadta, a bosszúból létesített szerető kapcsolatából fogant lányt a hatalmának fitogtatására használta fel. Az oldáshoz a dédmama személyiségi törését kellett helyreállítani, a férf-feleség között békét teremteni és a megtagadott női ágat (melybe az állító is tartozott) a női energiarendszerbe visszacsatolni, valamint a férfiba vetett bizalmat gyógyítani.

4.Önmaga ellen fordított agresszió, emésztőszervi panaszok, soványság, önbecsülési problémák

Az állításban először felállított “agresszió” körbeölelte a földön kuporgó képviselőt. A megtestesült agresszió elmondása szerint amint ő enyhítene a szorításon, az állító maga vonja őt magára. A megélése önmaga által választott és helyeselt magatartására utalt. Az önbüntetés mögött szülői hibáztatás és többszörös testvérvesztés (4!!!) történt spontán vagy művi vetélés kapcsán. Az állító szülei összeroskadtak az ismétlődő sorscsapások során, és a meg nem született testvérek halálát, és a szülők elfordulását (magukba fordulását) az állító tévesen úgy értelmezte, hogy mindezekért ő a hibás, büntetése a szülők által és önmaga által jogos. A meghalt testvérekkel szolidaritásban az életet jelképező ételt nem tudja beépíteni, nem engedi a testi fejlődést, gyarapodást. Fokozatosan veszi el önmagától a életet. “Ha Ti nem élhettek miattam, én sem engedem meg magamnak, hogy (jól) éljek.” – önbüntető parancsa működésbe lépett az állítóban.

5. Elhagyottság, magára maradás az anyaság felvállalása után, az anya vs. szerető szerepkonfliktus problematikája

A generációs mintában többszöri szerelmi helyzetben való magára maradás, elhagyatás megélése az anyaság felvállalásához köthetően. Azaz, a párkapcsolat férfi tagja a szerető női szerepéhez tudott kapcsolódni, amikor a nő életszerepei közül az anyát élte és a férfi háttérbe szorult /vagy várhatóan szorult volna,a férfi mindannyiszor kilépett, eltávolodott. A kialakult minta: ha az anyaságot választom, akkor nem élhetem meg a szeretői minőséget, ha a szeretőt választom, akkor megtarthatom a férfit, de le kell mondjak az anyaságról. A megoldás kulcsa volt a két női minőség egy személyiségben való egyesítése, azaz az új minta: “a női teljesség megélhető, az anyaság és a szerető minősége nem zárja ki egymást, egy párkapcsolatban megélhető mindkettő.” A testi és lelki örömök, a gyönyör megélése, a könnyű, játékos és szenvedélyes szeretői minőség gátlás alatt volt, mert az állító anyja a szeretett férfi rajtakapása következtében megtagadta a férfit, és legfőképpen azt a női minőséget, melyet a férfi szeretője testesített meg.

Az egyik résztvevő visszajelzése:

“… a SzInT csodáját tapasztalhattam meg ismét!

Hogy mi mindent nem hordozunk, hurcolunk, ami nem is a mi ügyünk!
Ami döntéseket mások hoztak, akikkel kapcsolatban álltunk, akár mi,
személyesen, akár valamely hozzátartozónk, távolabbi családtagunk , de
a hatásaik, miránk is vonatkoznak!
És itt vagyunk, erős késztetésekkel, hogy m is így, vagy úgy
viselkedjünk. Ami persze már, igencsak húsba vágó!
Választunk rosszul, egymás után, sorban, és szenvedünk, holott: nem
szükségszerű!
Most láttam, és átéreztem, hogy egy szereplőt megszemélyesítve,
meglátva, feltérképezve a helyét a családban, az ő nevében kimondva
egy bocsánatkérést, vagy elfogadást, hogyan tudnak feloldódni a
legbelső, rejtett kínjaink.
És nem csupán a miénk, hanem az egész állított család, minden tagjának
a mai sorsa!
Megszűnnek a fájdalmak, és igen, elsíródnak a hajdani könnyek is, de
az ember utána, újra, teljesen önmaga lehet, és a saját útját
járhatja, mert elenged mindent, ami nem az övé, és visszanyer mindent,
ami a sajátja.

Nagyon, de nagyon jó módszer, mind a mikrokörnyezetünkben, mind pedig,
világszinten is, mert ott sem visel tovább negatívumot, rossz
emléknyomot semmi, ami itt, így, feloldódhatott!

Alig várom már, hogy saját életemre nézve is, megcsináltathassam ezt!

Szeretettel: Anikó”

Ha érdekel a módszer, vagy kedvet kaptál eljönni és kipróbálni (pl. segítőként) a SzInT-et, nézz utána hol és mikor lehet:

Bővebben a Személyiség Integrációs Tréning módszerének áldásos hatásairól, élményeiről, az állításokról, résztvevői visszajelzésekkel>>>

SzInT állítások havi rendszerességgel, általános és konkrét témákban. A következő alkalom: október 17-e vasárnap!>>>

Read Full Post »

Egyiptom… a beavatások földje – legalábbis a férjem és a számomra a kapcsolatunk történelmében mindig is azok voltak. Az első kettőt férjem járta meg a kapcsolatunk elején, hazajövet megkérte a kezem, a harmadik után fiunk fogant, ez volt most a negyedik…:)))

Zajlik az életünk és elérünk egy-egy ciklus véget, amikor a továbblépéshez valaminek még meg kell történnie. Olyan ez mintha a lezáródó ciklust ott ünnepelnénk, ellenben a következőhöz szükséges “valamiket” magunkba kellene szívnunk a folytatáshoz, a magasabb fejlődési lépcsőfok megéléséhez.

Így történt ez most is…

Tegnap éjjel, pontosabban pirkadatkor érkeztünk haza…az utazás és nyaralás látszólagos mellékszálain beavató képsorok és álmok érkeztek a nőiség őseredeti szerepét, feladatát illetően, az AranyAsszony belső tudását és iránytűjét, teljes világképét és a női beavatási utat illetően.

Az utazás érdekessége, hogy a női napszakban:) utaztunk oda és vissza is. Odafelé a sötét éjszakába érkeztünk, míg hazafelé hajnal hasadása és a ragyogó holdsarló fogadott bennünket. Szimbolikus a javából…(Bővebben a vasárnapi AranyAsszony körön szóban, jelentkezéshez írj a noionmegvalositasKUKACgmail.com címre!

Különösen szép volt, hogy a kint létünk során szinte végig menstruáltam… A Vörös tengernél, vörös beavatások sorát kaptam:) és éltem meg.

Vörös

A vörös színhez megannyi kép és előítélet kötődik. A vörös a vér színe, hozzá tartozik az élet és a termékenység, vele együtt a nemiség, a szexualitás, a szerelem és szenvedély is. A tűz és az erő színe, ugyanakkor az agresszivitás és a hatalommal való visszaélés is hozzá tartozik. Az erő, ami önmagában sem nem jó, sem nem rossz, a mi gondolkodásunk teszi ezzé vagy azzá. Egyiptomban a vörös védő szín, az ókorban előszeretettel festették tárgyaikat vörösre, hogy megvédjék a tűztől, természeti és természetfeletti ártó erőktől. A véráldozatok, de a vérrel köttetett testvéri szövetségek is ide tartoznak.

A vörös ruha figyelemfelhívó, különleges – egy piros ruhás nő mindenképpen megmozgat benned valamit (figyelj oda arra, hogy mit:). Mozdulásra, cselekvésre szólít fel és energetizál. Remek ellenszere a fáradt, kiégett, enervált érzéseinknek.

A vörös az életre hív. Lüktető, vibráló és pulzáló szín. A vörös a női élet beavatásainak színe is. Vérrel születünk, vérrel tisztulunk minden hónapban, vérrel szülünk.

Vörös és Arany

Éppen a Vörös tengertől jövök, ahol szinte végig menstruáltam…A vörös beavatásairól szólt a hét minden álom szakasza…Álom szakasza, mert amint lehunytam a szemem egy folytatásos filmet láttam magam előtt, történelem előtti időkről, amikor a szakrális szeretkezés a legnemesebb gyógyító papnői tevékenység volt, a vérmisztériumok és a szerelem az élet legszentebb velejárói voltak.

A különböző korok AranyAsszonyait láttam élni, gyógyítani, férjeket és népeket szolgálni, emelni, szeretni és gyermekekkel foganni, életet adni és “növelni”. Átéltem és mélyen megértettem őket, szívem az ő szíveikkel dobbant, a vérem az ő vérükkel folyt. A vörös beavatások arannyá tették a lelkemet.

Az AranyAsszony körök elkezdődtek, a tanításokra készültem és további tanításokat kaptam:), a hiányzó láncszemek a helyükre kerültek.

Női Beavatási Út – Az AranyAsszonnyá válás útja

A következő körön, amely szeptember 12-én, Mária neve napján lesz, az AranyAsszony belső és csalhatatlan iránytűjéről beszélek majd, feltárom a Női Beavatások Útját az “AranyAsszonnyá válás” spirális folyamatát. Az előadást követő gyakorlatok az elhangzottak belső ébresztését, saját élményű megélését fogják segíteni. (Jelentkezni a noionmegvalositasKUKACgmail.com címre írott levélben lehet:)

A további AranyAsszony körökön pedig megosztom:

 • az AranyAsszony világképének bölcsességeit,
 • az évkörének transzformációs elemeit,
 • bővebben beszélek a női beavatási utakról,
 • a női vérmisztériumok lényegéről, funkciójáról az életünkben,
 • a női teremtő erőről és a férfi teremtő erőről,
 • a két erő gyümölcséről,
 • a női gyógyítás művészetéről
 • a szerelem művészetéről
 • a (ős)magyar AranyAsszonyokról
 • a magyar Boldogasszony hitről
 • az IstenAnya megtartó, tápláló erejéről

…és az előadások után minden alkalommal gyakorlatok várhatók, melyek a mai környezetben való megvalósulást segítik:)

Az AranyAsszony ott él mindannyiunkban

Az alkímiai folyamat – azaz a legszentebb belső átalakulási és fejlődési folyamat során a belső összetevőink átszitálódnak, tisztulnak és nemesednek, arannyá alakulnak, majd fénnyé válnak.

Mielőtt a további körök transzformációs útját megkezdjük megerősítjük a középpontunkkal való kapcsolatot, hogy a folyamat (értsd: az AranyAsszony körök tanításai) bármely történése során megtarthassuk és megőrizhessük a belső egyensúlyunkat, középpontunkat.

Mi lesz most vasárnap?

“Az AranyAsszony Iránytűje és Beavatási Útja”

előadás (18-19 óróig – 1500Ft) és workshop (19:30- 21:00 – 2500Ft) Budapesten

Előadás:
Az AranyAsszony iránytűje és beavatási útja

1. Belső iránytű, ami alapján megtaláljuk a helyünket a világban, térben, időben és “önmagunk összetettségében”
2. Az AranyAsszony évköre, avagy az éves változás-körének fő csomópontjai, mint viszonyítási pontok és beavatási kapuk
3. Az AranyAsszonnyá válás útja – a Női Beavatási Folyamat

A gyakorlat:

1. A belső középpont megtalálása
2. A belső középpont megőrzése az évkörös változási-rendben és a VÁLTOZÁS ÁLLANDÓSÁGÁBAN
3. A beavatási folyamat mélyebb megértését segítő dinamikus meditáció

Ha szeretnél jönni írj a noionmegvalositaskukacgmail.com címre!

Ha vidéki vagy és nem tudsz feljönni, de úgy érzed hozzád szól ez a téma:

Az AranyAsszony köröket szeretném kiterjeszteni és országszerte elvinni, ha ebben bármilyen formában szeretnél részt venni írj nekem! Akár résztvevőként, akár csoportszervezőként, írj, hogy tudjak rólad!

Praktikus információ:

AranyAsszony körösöknek létrehoztam egy külön online csoportot. Ez közös élménymegosztásra, kérdésfelvetésekre, válaszokra lesz elsősorban jó:)
Talán nem voltatok még olyan csoportnak a tagjai, akik valóban OTT vannak egymásnak, talán igen. Ha még nem, akkor ez talán szívetek vágyával egyező, ha már igen, akkor hasznos segítőivé válhattok az AranyAsszony női támogató körének “működtetésében”.

AranyAsszony szeretettel és fénnyel:

Pozsgai Nikoletta
kineziológus, életvezetési tanácsadó
női önmegvalósítás specialista
www.noionmegvalositas.hu
www.kineziologiakezeles.hu

Read Full Post »