Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘szupernő’

A Szupernős bejegyzésemet olvastam újra, mert úgy éreztem nem teljes mértékben fedi még a valóságot… még az általam érzékeltet sem. Azon tűnődtem, hogy mi hiányzik…miért érzem úgy, hogy azért annyira mégsem határtalanul rossz az, ha valaki az általa megélt szerepek körében tökéletességre törekszik.

Végül rájöttem… a fejlődéshez szükségünk van ideálokra. Egyszerűen az ideáljaink azok, amelyek irányt szabnak a törekvéseinknek. Nélkülük lehet, hogy nem lenne motivációnk önmagunkon dolgozni.

Még mindig tartom azt a véleményemet, hogy nem kell minden tőlünk elvárt szerepben tökéletesnek lenni. Még mindig úgy gondolom, hogy a SzuperNő mítosz inkább rombolja a női lelket mintsem építi.

De arra jutottam, hogy ideálok mégpedig kellenek. Ideálok, akik példaképek, egyfajta modellek abban amiről úgy gondoljuk, hogy ők ott vannak, ahová mi igyekszünk. Ilyen módon az ideálok inspirálnak bennünket és valós törekvéseink, tetteink nyomán haladhatunk feléjük… és ez jó, ez előrevivő!

Tehát ideálok rendben… szupernő elvetve.

De akkor megszólalt bennem a kisördög… a szupernő is egyfajta ideál, nemdebár?

Nos, igen.

Belső polémiám végeredménye az lett, hogy az ideál képzés és követés addig hasznos és jó a női lelkületünknek, amíg az inspirál bennünket és az ideál(is állapot) eléréséért képesek vagyunki tenni, az erővel tölt fel a hétköznapokban. Ha az ideálkövetés, az ideálokhoz való hasonlítgatás önértékelés romboló hatásába engednénk bele magunkat, akkor az már káros.

Az ideálok kapcsán ezek alapján azt fogalmaztam meg önmagam számára, hogy reális (elérhető) ideákkal dolgozom a magam életében!

SzuperNő kapcsán még egy gondolatom támadt…

Talán az a bajom ezzel a tökéletes szupernő-vel, hogy azt külső elvárások rakják össze és nem saját magam… Amit magamnak szabok, állítok fel mint elérendő cél, azzal rendben vagyok, azért tudok küzdeni, az motivál. Amikor viszont mindenféle külső elvárásnak akarok megfelelni….vagy éppenséggel kényszerülnék megfelelni, na ott szoktam kalimpálni:)))

Ha tehát a magamnak összerakott – én ideál, nő ideál szupernőről van szó, akkor rendben….ha média-montázs szupernőt kellene megtestesítenem akkor az NEM!

Read Full Post »

A Női Önmegvalósítás Margójára…

A női önmegvalósító folyamat olyannyira különleges téma, mely sokrétűsége és egyedisége miatt kiemelkedik a női élet kérdései közül.

Egy mai modern nőnek számos életkihívással kell szembenéznie. Nem elég, hogy a konvencionális szerepeit elvártan teljesítenie kell, mindemellett a munka világában is érvényesülnie kell. Méghozzá úgy kell előrejutnia, hogy a férfiarcú karriergondolkodásban hátrányos megkülönböztetéssel kell megküzdenie. Ugyanazon időben részt kell vállaljon a család ellátásában és eltartásában is.

A nő alkalmazkodó fajta. Rugalmasan alkalmazkodik a változó világhoz, dolgozik és pénzt keres. Mindezzel még nem is lenne gond. A fő aggodalmam az, hogy az alkalmazkodó folyamatának az irányelveit a modern, még mindig férfiarcú társadalom szabja meg.

A legfőbb kérdések, amit minden nőnek, így Neked is fel kell tenned magadnak:

  1. Mi számodra a valóban fontos értékeken nyugvó és követendő életút?

  2. Meddig dolgod rugalmasan és elfogadóan, néha fel- és megadóan, alkalmazkodni a külső társadalmi és szerepelvárásoknak?

  3. A megfelelési és teljesítési kényszerek mellett mennyire vagy tisztában a saját női értékeiddel, a női kreatív erődnek sajátosságaival, tehát mennyire tudsz a szó szoros értelmében igazi nő lenni?

A megannyi szerepben való egyidejű megfelelési vágyat javarészt össztársadalmi elvárás gerjeszti:

Egy nőnek ma anyává kell válnia, ahhoz, hogy számba vegyék. Pedig értékes nő lehet valaki akkor is, ha még nincs gyermeke, vagy nem is lesz neki.

Egy másik inkább gazdasági szempontból a nő még mindig másodrendű állampolgár, pont az anyai szerepköre miatt. De hogy legyen egyszerre anya is és munkaerőpiaci főszereplő?

A média elvárásai alapján egy nő legyen jól ápolt, csinos és divatkövető, fitt, szellemes, kedves, megértő…de mindezt, hogyan tegye meg mondjuk három gyerek és egy állás mellől?

A férfi elvárásai alapján a nő tudjon főzni és gondoskodjon a férfiról, a gyermekeiről, mindeközben legyen odaadó szerető és persze járuljon hozzá a költségvetés bevételi oldalához is. Nos, ugye itt már tényleg szupernői megoldásokra lenne szükség?

Röviden mit is várnak el Tőled mint modern nőtől?

Hogy SZUPERNŐ legyél!

Olvasd el a szupernős bejegyzésem: Az elvárás nem kevesebb: Legyél Szupernő! Tényleg ez kell?>>>

No, de vajon léteznek-e ilyen szupernők? A filmekben és a mesékben talán…

De hagyjuk az iróniát és a szarkazmust…

Egyáltalán jó-e az, hogy mindenben szerepben tökéletesen meg akarunk felelni?

Ha a kérdés rossz, a válasz sem mutathat helyes irányba!

Nem kell minden szerepben tökéletesen megfelelni!

A női önmegvalósítás nem arról szól, hogy mindenben tökéletessé válunk, amit elvárnak tőlünk. Az önmegvalósítás (az emberé!) elsősorban abban áll, hogy megtalálja a saját útját és abban törekszik tökéletességre, önmagát találja meg, megtanulja értékelni mindazt ami Ő és ezeket a belső értékeket bontakoztatja ki.

Az önmegvalósítást ma két szinten értelmezik. Igen, az önmegvalósításnak van egy – a tömegmédia és a köztudat által preferált – rész-értelmezése, mely szerint ki kell állj önmagadért, a céljaidért és meg kell teremtsd magadnak a lehetőséget az előrejutásra, az érvényesülésre.

Mindemellett az önmegvalósításnak van egy teljesebb egészre törekvő értelmezése is, amely egy belső értékek felismerésén és azokra felépített tudatos kiteljesedési folyamattal azonosítható.

Az önérvényesítés nem (lehet!) egyenlő a valódi értékeken nyugvó kiteljesedési folyamattal. A kettő összekeverése zavart és megfelelési kényszert teremt bennünk, nőkben.

Az önmegvalósítás női útjának lényege pedig pont abban áll, hogy nekünk nőknek fel kell ismernünk a belső értékeinket, tudatosítanunk kell nőiségünk ajándékait és mindezek révén megtaláljuk magunkban a női-erőnk forrását!

Amit pedig egyszer a felszínre hoztunk, azt meg is kell óvnunk és meg kell tanulnunk kiaknázni is!

Mindezek hozzátartoznak az igazi női önmegvalósításhoz!

Mindemellett a külső elvárásoknak való minduntalan megfelelési vágy nem csak a lelki közérzetünket teheti tönkre, hanem folytonos elégedetlenséget, kisebbségérzetet és teljesítménykényszert ránt maga után.

***

A cikket a Női-Erő-Forrás augusztusi számából hoztam el Nektek is!

A Női-Erő-Forrásban olyan írásokat és anyagok jelennek meg, melyeknek legfőbb célja, hogy az igazi és különleges női értékeket tudatosíthasd és kibontakoztathasd!

Ha most jelentkezel, akkor automatikusan küldöm a 14 napos önértékelés-fejlesztő anyagokból álló korábbi Női-Erő-Forrás anyagokat is!

További információért kattints ide>>>

Read Full Post »