Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for the ‘különleges napok’ Category

Az október 25-ei 11:11 Új Föld folyamat Kilencedik kapu horgonyzási folyamatában magam is csoportszervező szerepet vállaltam,. A meghívók kiküldése után kérdések özönét kaptam, melyeket szeretnék most itt megválaszolni. Fontos, hogy ezeket a kifejezéseket a 21. század, tudatos életet élni igyekvő embere ismerje – még akkor is, ha hitrendszeréből kifolyólag nem ért ezekkel egyet.

Mint minden folyamatleírásnak ennek is megvan a maga, bizonyos körök által elfogadott, ismert és használt szókincse, fogalomköre. Egyrészről ez jó, mert közös nyelvi megfogalmazás, referenciakeret, jön létre, másrészről viszont kedvezőtlen azok számára, akik nem ismerik ezen szavak jelentéskörét. Ezzel az írással az is a célom, hogy a valóban fontos információkból senki ne zárasson / záródjon ki azért, mert nem jártas az egész Földet érintő változási folyamatot leíró nyelvezeti körben.

Horgonyzás? Kapunyílás? 11:11 és Új Föld? Mik ezek? Miről is van szó?

Új Föld

Az Új Föld terminus a Földünkön zajló a 20. század végétől felgyorsult és a jelenben is tartó folyamatának összefoglaló kifejezése. A lényege, hogy a bolygón egy újfajta tudatminőség van születőben, melyhez átalakulásra van szükség. A korábbi minőségek megtapasztalhatták magukat és a rombolási idejüket is megélhették már. Mint az emberiség történelmének megelőző szakaszaiban történt, egy-egy új világkorszak elkezdi éreztetni a hatását, megerősödik, átveszi a vezető szerepet majd a virágkora után eléri a fejlődési lehetőségeinek végét, legtöbbször a rombolási szakaszt és átadja helyét egy újnak. Az egyes kultúrkorszakok során más-másra helyeződik a hangsúly, mást tanul az emberiség. Az ipari forradalmat követő információs korszak ideje is túljáratódik egyszer és magában hordozza a következő korszak eljövetelét. Ennek a folyamatnak a kellős közepén éljük életünket.

Új Földnek azt az időszakot nevezzük, amikor az emberiség tudatállományában optimálisan lecsökken a szétválasztottság mintája és az emberiség egésze az egységben való létezést, úgymond a szeretet útját éli. Az egység úgy értendő, hogy az egyén önnön életében szabad választásai során az öröm-elvűséget követi és a nem-ártani másoknak szemléletben élve, együvé tartozását, egységben való működési képességét (az együttműködést) kívánja megtapasztalni. Voltaképpen nagyon leegyszerűsítve egy ideális állapotot igyekszik elérni az emberiség, melyben a bőség-öröm-szeretet és a kölcsönös megnyílás, együvé válás a vezérelvek.

“Az emberiség tudat állományában optimálisan lecsökken a szétválasztottság mintája” – ez azt jelenti, hogy az a bizonyos kritikus tömeg már saját életében tudatosan választja és éli az egységet a különváltságra jellemző félelem minták helyett. A kritikus tömeg, a századik majom elmélet kapcsán terjedt el. Kutatók bizonyították egy kísérlet során, hogy amikor egy a többi majompopulációtól elzárt szigeten a 100. majomnak is megtanították, hogy a krumplit mossa meg és úgy fogyassza el, akkor a távolabbi szigeteken élő majmoknál megfigyelték, hogy már ők is megmossák a krumplit mielőtt megennék. Egyszerűen a majmok közös tudatalattijában megjelent e krumpli mosásáról szóló szokás alapértelmezett tudása. Innentől már az új kismajmok is ezzel a tudással születtek. Ugyanígy, az emberi kollektív tudattalanban is megjelenik és folyamatosan erősödnek bizonyos minták. Ha valamit elég sokan csinálnak elég sokszor, akkor az az emberiség alaptudásává válik. Amikor az adott tudás vagy szokás eléri az emberiség egy bizonyos hányadát, akkor az a szokásminta /tudás alapvetővé és velünk születetté válik. Azaz a kritikus tömeg elérése után szükségszerű és automatikus változás, átrendeződés áll be:)

11:11 folyamat

A 11:11 folyamata egy összekötő híd két nagyon különböző fejlődési folyamat, a megosztottság és az Egység minősége között. A 11:11 egy Átmeneti Övezetet, egyfajta kaput képez a két fejlődési szakasz között. A 11:11 folyamat (azaz a két minőség közötti kapu ideje), 1992-ben nyílt meg és előreláthatólag 2011-ben zárul be. A folyamatban meghatározott lépcsőkön halad az emberiség keresztül, ahol minden egyes kapunál egy újfajta minőséget integrálunk. Egy olyan minőséget, ami a fejlődési folyamathoz, az átalakuláshoz szükséges.

“A 11:11 Kapuján csak az Egy léphet át. Az Egy a mi Egyesített Jelenlétünk. Az Egyesülés folyamata a fő kulcsa a 11:11 Kapuján való áthaladásnak. A Szent Egyesülés magában foglalja az Egyesülést lényünk számos elfeledett részével, énjeinkkel, belső férfi és női polaritásainkkal. Egyesül a Nap és a Hold, a Föld és a Csillag, összeolvad a fizikai és a spirituális világ. Visszaviszünk és átalakítunk, megtisztítunk minden bennünk rejlő polaritást az Egységbe. A Szent Egyesülés minden pillanatban bennünk és körülöttünk zajlik, amellyel csak össze kell hangolódnunk és így válunk Egyetlen Lénnyé, amelyből a Szeretet és az Egység árad. Az Egyetlen Lény minden és mindenki együtt, Egyként, mint egyetlen élő, szerves lény. A Hazafelé vezető út azt jelképezi, hogy tudatára ébredünk: Egyetlen határtalan Lény részei vagyunk. Amikor valóban megtestesítjük Egyetlen Lényünket, akkor vagyunk otthon. A Szent Egyesülés a Fő kulcs mindehhez: eljuttat a megértés legnagyobb mélységeibe és felemel a Szeretet jelenleg még elképzelhetetlen magasságaiba.

Mindegyik, a 11:11 Kapuján belül elhelyezkedő kapu egy lépcsőfokkal feljebb vezet, az energia egy új és sokkal magasabb frekvenciasávjára. Amint egy kapu aktiválódik, megkezdünk egy mély átalakulási folyamatot, amint lényünk belemerül a tudatosság új szintjeibe. Ezután az energiának ezen az új frekvenciasávján utazunk, elsajátítva a Kapu leckéit, míg el nem érjük a következő Kaput. Minden kapu egyedülálló rezgéssel rendelkezik, mely az adott Kapu alapgondolatát sugározza, és ezzel kell összehangolódnunk.” (Kalmár Piroska a Nyolcadik kapu előtt a horgonyzócsoportunk számára készített összefoglaló anyagából)

A kapuk közül most a Kilencedik, az Igaz Önvaló felvállalásának kapuja aktiválódik október 25-én, mely világméretű folyamatba hazánk is kapcsolódik. A kapukról és a teljes folyamatról bővebben találsz immár magyarul is információkat, a 11:11 folyamat elkötelezett vezetőjének, Solarának, a hivatalos oldalán (www.nvisible.com).

Horgonyzás

Az új energiaminőség a legintenzívebben az ún. Főtengelyben nyilvánul meg (ez most Balin lesz), mely energiát a világon egyszerre együtt dolgozó, elsősorban erre a célra létrehívott csoportok horgonyoznak le. A horgonyzás annyit tesz, hogy az adott energiaminőségre hangolódva azt a Föld középpontjába csatornázva a Főtengelyben és a csoportokban stabilizálják az adott energiaminőséget. Ilyenkor a folyamatban résztvevők (tudatosan vállalva) csatornává válnak az adott energia számára. A testünk és energiarendszerünk egyébként is csatorna, minden pillanatban fogadjuk és adjuk az energiaminőségeket a fejtetőn elhelyezkedő csakrán beáramolva és a farokcsontnál található gyökér csakrán kiáramoltatva (az ún. függőleges tengely vagy energiaoszlopon keresztül). A csakrák (energiakerekek) legfőbb feladata az energia felvétele, átalakítása és a belső szervek számára ‘fogyasztható’ energiává alakítása, továbbítása. A függőleges energiaoszlopunkat használjuk leginkább az energiák horgonyzására, tekintve, hogy a gyökér csakrától a Föld középpontjáig legkönnyebben így vezethetjük az energiát.)

Felmerülhet a kérdés, hogy ha valaki elmegy egy ilyen horgonyzásra (bármilyen energiaminőség ‘lehozására’, ‘lecsatolására’ vagy akár egy meditációra is)…nem élhetnek-e vissza bizonyos személyek azzal, hogy egy adott minőséget készakarva átengedünk magunkon. Nyilván igen, lehetséges a visszaélés. Nem árt az óvatosság és elővigyázatosság (olyan emberhez menjünk, akiben megbízunk, akinek a közelségében jól érezzük magunkat). Bármilyen folyamatba csatlakozunk figyeljünk oda magunkra és, ha ettől jobban, biztonságosabban érezzük magunkat akkor kérjünk védelmet (a saját hitrendszerünknek megfelelő legmagasabb és legtisztább forrástól) és jelentsük ki, hogy csak olyan energiákat engedünk át, ami a fejlődésünket szolgálja, az Igaz Önvalónkkal összhangban történik és a végtelen szeretet megnyilvánulását segíti.

A magam részéről hozzáteszem, hogy az, hogy valaki védelmet kér, az azt feltételezi, hogy fél valamitől. A védelem megkérésével megteremti a félelme tárgyát vagy fenntartja annak létezését. Azaz megerősíti a dualitást, a szétválasztottságot és a belső félelmeit, szorongásait. Ez nem baj, de érdemes tudatosítani. Ameddig úgy érzed, hogy védelem szükséges, alkalmazz védelmet:) De dolgozz azon, hogy miért érzed védtelennek magad.

Tanács:

Bármilyen folyamatban veszel részt, van szabad választásod és bármelyik pillanatban megerősítheted önmagadban, hogy Te ott és akkor azért vagy jelen, hogy az általad megnevezett energiaminőségnek adj teret önmagadon belül. Például a Kilencedik kapu esetében a horgonyzás folyamatában kijelentheted önmagad megerősítéseként, hogy csakis az Igaz Önvalódban való megnyilvánulásodat kívánod segíteni, vagy azt az energiaminőséget, ami ehhez kapcsolódóan másoknak segítségére lehet a földön.

Egy másik gyakori kérdés…

Miért van szükség csoportos horgonyzásokra, időpontok kiválasztására…nem lehet-e bármikor ehhez az energiaminőséghez egyedül is kapcsolódni, azt behívni?

Minden energiaminőség elérhető az egyén által bármely időben. Ellenben mivel a Földön tartósan nincsenek a magasabb, más fejlődési szintekhez tartozó energiaminőségek jelen (ezért kell csatornázni és lecsatolni, megerősíteni őket), ezért ezen minőségek eléréséhez tiszta, magas frekvenciájú energetikai rendszerre van szükség. Minél többen gyűlnek össze azonos szándékkal, a szándékuk tiszta erejében egyesülve felerősítik az energetikai rendszerüket (egyénileg is és csoportosan is), ezért együtt képesek elérni és megélni a magasabb energiaminőségeket is. A csoportban rejlő erő tehát egy átlagos energia rendszerű -és állapotú egyénéhez képest annak hatványozott többszöröse. Tehát maga az energiaminőség elérése, megélése, és beépítése is könnyebb csoportban, de nem lehetetlen egyedül az egyén által szabadon választott időpontokban sem.

Egy szertartásnak – többek között- az ad erőt, hogy egyszerre sokan csinálják ugyanazt, ugyanazzal a szándékkal:) A horgonyzás is egyfajta szertartás, melynek célja egy bizonyos energiaminőség magunkba való integrálása és a Föld egészére nézve általánosan elérhetővé tétele.

Az Új Föld jövő vagy jelenidő?

Az Új Föld mint folyamat abszolút jelenidő, hiszen egy globális változási-átalakulási folyamatról van szó. A tudattágulás és a szív útjának szabad választása egyre több ember sajátja. Itt idézném az Új Föld egyik legelkötelezettebb tanítójának, Eckhart Tollének a szavait:

“Az új föld számára az alap az új ég: a fölébredt tudat. A föld – a külső valóság – annak csupán a kinti visszatükröződése. Az új ég és ezzel együtt az új föld megjelenése nem olyan jövőbeli esemény, ami majd szabaddá tesz minket. Semmi sem tesz bennünket majd szabaddá, mert erre csak a jelen pillanat képes. Ez a felismerés a felébredés. A felébredésnek jövőbeli eseményként nincs értelme, mert a felébredés a jelenlét felismerése. Az új ég – a fölébredt tudat – tehát nem egy elérendő, jövőbeli állapot. Az új ég és az új föld megjelenőben van ebben a pillanatban benned”

Pont a minden pillanatban jelen lévő szabad választás lehetősége, a tudatos valóság-választás és alakítás, más néven a tudatos teremtés az, ami lehetővé teszi a sejtszintű átalakulás gyorsaságát. A szétválasztottság, elkülönültség illúziójából az emberiség ébred és saját teremtő erejét tapasztalja meg, immár tudatosan és játszi könnyedséggel. Egyre könnyebb ráhangolódni a belső egységre és egyre könnyebb megtartani azt. Bár igaz az is, hogy ezzel párhuzamosan felerősödött mindennemű visszatartó erő, mely azzal, hogy a felszínre jön tudatalattink bugyraiból lehetőséget ad a fejlődésre, továbblépésre.

2012 – VilágVége helyett Új Világrend kialakulása

Az Új Föld témakör egyik legdivatosabb témája 2012-es ún. dimenzióváltás. Ezzel kapcsolatban már írtunk egy kiadós cikksorozatot szakértők bevonásával (Maya kalendárium, asztrológia) a 2010. februári Női-Erő-Forrás Magazinban (ide kattintva letölthető) >>>, ha érdekel a téma ajánlom figyelmedbe.

Ha szeretnél csatlakozni a Kilencedik Kapu horgonyzásához az űrlapot kitöltve tudsz jelentkezni:

Keresztneved:*
Vezetékneved:*
E-mail címed:*
Részt vettél-e már korábbi horgonyzásokon?:*
Megjegyzésed, kérdésed hozzám:

Read Full Post »

“Szétválasztottságból az együvé válásig,

Elkülönültségből az Egységbe

Önmagad legteljesebb valóságából születő Egy Szív dobbanásig”

2010. Október 25-én

A 11:11 folyamatban, mely a Föld tudatosságát az Új Földbe emeli minden egyes kapu egy új minőség horgonyzását, majd a két kapu közötti „gyakorlását” jelenti. A Kilencedik Kapu az „Egy lény megnyilvánulása: Az igaz egyek kiemelkedése” mottóval, melynek lényege, hogy a szétválasztottságunktól mentesen, Igaz Önvalónkba visszatérve, azt felvállalva létezünk, kétségektől-félelmektől és szétválasztottságtól mentesen. A Kilencedik Kapu Aktiválás alapeszméje az Igaz Önmagunkká válás és a szétválasztottságunkból az egységbe való visszatérés.

A program meghívóját, és a folyamat összefoglalóját itt tudod letölteni:

>>>Meghivo9Kapu

A nyolcas kapuról készült összefoglalóm képekkel itt található:

>>>ANyolcadikKapurol

Információk a Kilencedik kapuról a http://www.nvisible.com oldalról, a hivatalos összefogó szervezet honlapjáról:

EGY LÉNY AKCIÓBAN: Az Igaz Egyek Kiemelkedése

A Kilencedik Kapu az Igaz Egyek Kiemelkedését ünnepli. Amint az Igaz Egyek előre lépnek, a bolygószintű evolúció egy újabb szintre kerül.

Az Igaz Eggyé váláshoz nem kell semmi mássá válnunk, csak azzá, amik valójában vagyunk; viszont tovább már nem rejthetjük el, hogy KIK VAGYUNK. Igaz Egynek lenni tudatos elfogadása annak, AKIK VAGYUNK egy végtelenül kiterjesztett szinten. Amikor Igaz Egyként kiemelkedünk, akkor legbelső igaz lényegünket mindenki számára láthatóan hozzuk a felszínre. Nem félünk természetes tekintéllyel kifejezni képességünket és tudásunkat. Teljesen abban a valakiben tartózkodunk, AKIK VAGYUNK.

Egy Igaz Egy jelenléte olyan, mint egy Szent Pagodáé. Megnyugtató jelenlétük az egész tájképet könnyedén áthatja és inspirálja. Az Igaz Egyek megtestesítik a TISZTA SZÍV SZERETETET, és mindenhová magukkal viszik, amerre csak járnak.

A Kilencedik Kapu mélyen összehangolt az 1997-es Harmadik Kapu Aktiválásokkal, amik Egy Lényünket hozták világra. Egy Lényünk egy élő, organikus lény. Annak tudatosságát hozza el, hogy minden és mindenki az EGY része.

A Kilencedik Kapu ezt egy teljesen új szintre mozdítja el, az EGY LÉNY AKCIÓBAN szintjére. Az Igaz Egyek az EGY LÉNY AKCIÓBAN hiányzó elemei. Ezért nem volt ez eddig lehetséges.

A Kilencedik Kapu Aktiválása során az Első Hullám, a Hidak és a Második Hullám példa nélküli együttműködését fogjuk látni, ami egy új egységes célt fog létrehozni. Az EGY LÉNY AKCIÓBAN így válik lehetségessé. (A Hullámok magyarázatához, kérlek, olvasd el Solara 2010. évi Szörf Riportját: A Szeretet Ösvényén.

Az EGY LÉNY AKCIÓBAN a felelősség megosztásának egy új szintje. Mostantól egyéni adottságainkat EGY LÉNYKÉNT összeadjuk az Újba és az Igazba vezető Nagyszerű Kalandunk során. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal messzebbre és gyorsabban utazzunk, miközben kevesebb erőt fejtünk ki. Az utazás végtelenül beteljesítőbb lesz.

Amint az EGY LÉNY AKCIÓBAN megalapozott lesz, olyanok leszünk, mint azok a bizonyos önkéntes tűzoltóságok. Amikor megszólal a tűzriasztó, felkészültek leszünk, és tudni fogjuk, hogy mi a dolgunk. Összeszokottan fogunk dolgozni EGYKÉNT, és nem lesz szükség utasításokra, vagy hogy megmondja valaki, mit kell tennünk. Habozás nélkül fogunk akcióba lendülni, és a helyes dolgot fogjuk tenni. Az akció mestereivé válunk, a legmélyebb SZERETETBŐL létrehozva az Új Valóságot.

Az EGY LÉNY AKCIÓBAN fontos eleme a SZERETET AKCIÓBAN. Ez nem csak azt jelenti, hogy üldögélünk, és szeretetet küldünk ki mindenkinek. Ez aktív részvétellel jellemezhető SZERETET, VALÓDI SZERETET, megtestesítve a TISZTA SZÍV SZERETETET, bárhová is megyünk, és az egész világon érezhetővé téve azt!

A 11:11 Aktiválások nagy jelentőségű húsz éves ciklusának majdnem vége. Ebben a dualitásból az Egységbe vezető végső szakaszban nagyon nagy szükség van az EGY LÉNY AKCIÓBAN-ra. Ez az, amikor valóban egy óriási különbséget tudunk realizálni. Ez az az idő, amikor sorsunk kibontakozik. Ha Igaz Egyként teljes lényünkkel tudunk előre lépni, akkor egy új világot tudunk létrehozni.

A KILENCEDIK KAPU FŐTENGELY

https://i0.wp.com/www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/9/TanahLot3.jpg

A Kilencedik Kapu Főtengely a gyönyörű, szentséges Bali szigetén, Indonéziában lesz. Az egész Bali sziget leginkább egy pompás szent templomra hasonlít, amiben emberek élnek; sokkal inkább, mint egy szigetre, ahol sok templom van. Balinak erős spirituális hagyományai vannak, amiket napi szinten tartanak tiszteletben, becsülnek meg és ápolnak a sziget lakói.

Bali az egész bolygó számára egy meghatározó horgonyzó pontja a Szépségnek és a Kreativitásnak. Az Igaz Egyek kulcseleme a Valódi Szépség és a Kreativitás. A Valódi Szépség abból adódik, amikor megteremtjük, megtestesítjük és benne élünk az Ultra Felsőbb Valóságban. Egy Igaz Egy élete a szépség élete, ahol az ember belső szépsége tükröződik fizikai síkon.

Balin pompás szépséggel leszünk körülvéve: a táj és a természet szépségével; a virágok szépségével; a Balinéz emberek szépségével; a házak és a templomok szépségével; a zene szépségével; a hotelünk szépségével; a művészi alkotások és kézműves munkák bőségének szépségével; egy hódolattal teli élet szépségével. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy Igaz Egyekként teljesen kiemelkedjünk, és segít megőrizni a létezésnek ezt az állapotát, nem csak a felkészülési összejöveteleinken és a Kilencedik Kapu Aktiváláskor, hanem akkor is, amikor visszatérünk az életünkhöz.

A Főtengely mindig a kulcspontja egy 11:11 Aktiválásnak. Itt lépnek be először a legújabb 11:11 energiák a bolygóra. Életbevágóan fontos, hogy az Igaz Egyekből egy erős és elkötelezett Kilencedik Kapu Főtengely csoport jöjjön létre, mert az EGY LÉNY AKCIÓBAN-t fogjuk világra hozni. Csakis azok tudják ezt megtenni, akik igazán hívást éreznek a Főtengelybe, mivel nem tudjuk lehorgonyozni és felépíteni az Új Alapokat annál a Teljes Lényünknél kevesebbel, ami az Ultra Felsőbb Valóságba van szilárdan lehorgonyozva.

A Kilencedik Kapu Főtengely élménye teljesen térképen túli, ultra valóságos és hevesen erőteljes lesz, több SZERETETTEL, mint amit valaha is lehetségesnek képzeltünk el. Mélységesen átalakító élmény egy 11:11 Főtengelyben részt venni, ami teljesen megváltoztatja az életet. Semmi sincs, ami ehhez fogható.

***

Aki nem tud részt venni a Főtengelyben, azok számára a saját országuk horgonyzócsoportjaiban való részvétel ad lehetőséget a világméretű összekapcsolódáshoz!

Várunk szeretettel a csoportban:)

Jelentkezéshez kérlek írj a noionmegvalositas@gmail.com címemre!

Ahogy kialakul a Főtengelybeli program, tudjuk pontosítani a mi csoportunk találkozójának pontos idejét is!


Read Full Post »

Tegnap, azaz június 21-én a Napfordulón az örömbe hívtunk benneteket, felszabadulni, megélni az együvé válást, a közös mozgás és tánc örömét. Az első rész örömbe-hívó gyakorlatai megmutatták, hogy miért élünk szétválasztottságban, önmagunktól és az örömtől való elkülönültségben, táncoltunk szívünk vágyaival és megküzdöttünk visszatartó erőinkkel, majd megérkeztünk az összerendezettségbe, lelkünk középpontjába, az egységbe.

Testet pihentető rövid szünet után Mudra Zita intenzív, erőt sugárzó és belső erőt ébresztő amazon nő gyakorlata még azokat is “beindította”, akik még a felmelegedés szakaszában jártak.

Az Amazon NŐ

Az utána következő MantraLight szívből-lélekből jövő örömzenéje, tisztító mantrái az utolsó sejtig átjártak bennünket. Lassanként egyre másra kezdtünk a ritmusra mozdulni, majd ki-ki énekelni, ellazultan beleengedve magunkat a kristálytiszta dallamokba, fénnyel teli szólamokba.

A zenekar utolsó száma után még marasztaltuk őket és így spontán behívódtak a körünk közepébe.

Jó volt látni a szemükben tükröződő odaadottságot, az ének és a zene “teremtés” varázslatát. Szívből-szenvedélyből énekeltek…szívből-lélekből kapcsolódtunk.


Örömben:)

A körben táncoló társaink arca örömtől ragyogott…

Igen, EZ AZ…

megérkeztünk…

örömbe engedtük magunkat és

kitágult bennünk a tér:)


Köszönöm Nektek, kik ott voltatok és megengedtétek magatoknak, hogy a tűz ereje és az öröm átjárjon benneteket és köszönöm Nektek, kik távoli otthonaitokból gondoltatok ránk:)

Pozsgai Nikoletta

Az est ÖrömBeHívója


A résztvevők írták:

“Szeretném őszinte hálámat, és mély nagyrabecsülésemet kifejezni a tegnap estéért.
Személyes válságom eltelt közel öt éve óta törekedtem elmélyülni a válságkezelés, talpra állás, megbocsátás, elengedés és újrekezdés különböző módszereiben, hordozva magamban mélyre temetve, és iszonyatos erőfeszítéssel viselve megrázkódtatásom, megsemmisülésem gyógyulni nem akaró, és szüntelenül sajgó sebeit – mindhiába.
Bizonytalanul, számtalan kérdőjellel önmagamban indultam el tegnap este a programra, amiről legszívesebben félúton visszafordultam volna.
Olyan megrázó és katartikus élményben volt azonban részem, amit nem tudok megfelelő szavakká formálni.
Ezért “csupán” annyit mondhatok: KÖSZÖNÖM – ezt viszont olyan őszintén és boldogan, ahogyan talán még soha nem mondtam és nem éreztem eddigi életem során.” (B.M.)

“…belementem olyanokba, amit nem hittem volna soha magamról. Nem szégyelltem, hogy sírok mások előtt, hogy ha esetlen vagyok is, mégis táncolok.”

“A Mantralight zenekar megmutatta, milyen az,amikor valamit teljes szívvel és odaadással teszünk, amikor egy csapat egy emberként működik. Csodálatosan építették fel a műsort, hihetetlen teremtő erővel hatottak rám. A csillogó tiszta tekintetük azt sugározta számomra, hogy csak így érdemes, csak így szabad az emberek között élni: hogy rájuk nyitod a szívedet, és megérinted őket ott legbelül, amihez olyan nehéz hozzáférni a mindennapi rohanásban.”

“Nem várt és nem remélt örömet kaptam Tőletek, “idegenektől”, akiknek én nem adtam semmit, és nem is várhattam viszonzást.
Megtanítottátok nekem, hogy az igazi öröm belülről fakad, és nem feltételekhez, teljesítményhez, hanem a szívünkhöz kötött.
Úgy szeretném, ha lenne folytatás…és KÖSZÖNÖM NEKTEK, hogy Veletek-Köztetek lehettem!”

” …áhítottam valamiféle felszabadult öröm átélésére, ami magától jön, nem pedig valami vágy, sóvárgás beteljesüléseként. Megvalósult, amire vágytam, annál több is. Pl.az utolós közös tánc, és egymás átölelése az önzetlen szeretet nagyon gyengéd érzését ébresztette bennem.”

“Már jó néhány hónapja olvasom a leveleidet, az emailes tanfolyamokat mind “elvégeztem” nálad, ezért gondoltam, hogy ebben a nem túl jó időszakomban elmegyek, mert nagyon szimpatikus és közel áll hozzám a megközelítésed, a hozzáállásod, az elhivatottságod.
Én arra készültem, hogy jól fogom magam érezni, de sokkal többet kaptam!!! Egyébként nehezen nyílok meg ilyen nagy társaságban, de itt a végére úgy éreztem sokad magammal, hogy ” kirúgjuk a ház oldalát”
Fergeteges hangulat lett és ez annak az első felvonásnak köszönhető szerintem amit Te vezényeltél le. Olyan jó volt a felvezetés, hogy csak a “kemény mag” tudta magát kivonni a Zita és az együttes további hangulat fokozása alól.”

Read Full Post »

Ideje felpörögni

Valami nagyon belendült, valami nagyon felgyorsult. Bár a Nap a szokott tempójában ballagva 2010. június 21-én belép a Rák jegyébe, mégis türelmetlenül várjuk a változásokat. Épp csak túl vagyunk a szerelmes tavaszi napfordulón, és már mindjárt itt az újabb forduló és érkezik Szent János hava. Föl nem foghatom, hogy tud ilyen gyorsan repülni az idő, mint mostanában. De ha figyelembe veszem milyen jelentős bolygó mozgások történtek az elmúlt napokban, hetekben, összeáll a kép:

  • Május 28-án a forradalmi Uránusz belépett a Kos jegyébe, ami egy új korszak kezdetét jelenti. A tudomány szárnyakat kaphat, őrült tempót fog diktálni, és a globális reformok is új utat kell törjenek. Mindenki életében így a világi dolgokban is a kihívás ott dobog szívünkben. Mert érezzük, valami nagyon átfordul, átfordult vagy át kell fordulnia.
  • Június 4-én a Jupiter is csatlakozott az Uránuszhoz. Megirigyelte és jegyet váltott, szintén a Kosban tartózkodik, felerősítve az Uránusz erejét. Új korszak kezdődhet a vallások és a filozófia terén, új eszmék áttörése várható. Saját magunkra értelmezve valami szintén átfordul bennünk. Olyan dolgok megtételére érzünk késztetést, amit eddig elképzelhetetlennek gondoltunk, hittünk, gátlásunk vagy bármilyen egyéb meggyőződésünkből kifolyólag. Most azonban felszabadulunk, felszabadítjuk gondolatainkat, új hitet varázsolhatunk magunknak és végre a tettek mezejére lépünk.

Itt az idő felpörögni, szóljon a nyár a szabadságról, szerelemről! Szent Iván napján a népi hagyomány szerint tüzet gyújtottak, és különféle varázslatokkal és misztériumokkal az emberek megszabadultak szorongásaiktól, félelmeiktől.

Tegyük Mi is ezt, használjuk ki a tűz tisztító energiáit, hisz szimbolikusan az Uránusz jegyváltása a Kos tüzes jegyébe lépve is ezt üzeni. Szerelmesek éjszakáján a Nyári napforduló ünnepén ragadjuk meg kedvesünk kezét, ugorjuk át a tüzet, végérvényesen megpecsételve összetartozásunkat.

Tegyük azt, ami felszabadít, és merjünk cselekedni, merjünk önmagunk lenni!

Németvölgyi-Nagy Renáta

asztrológus

www.csillagstudio.hu

***

PROGRAMAJÁNLÓ

A Szoláris NŐ

Szenvedély lángjával teremtő NŐ

A TŰZ elem ÉS a Női Teremtő Erő felszabadító ÖRÖM-ESTjén, június 21-én, 18-kb. 21 óráig várunk szeretettel:

Legyél részese egy fergeteges, felszabadító erejű ÖRÖM rendezvénynek, engedd el mindazt, ami a szenvedésben tart és engedd be helyette a nyitottságot, könnyedséget, szeretetet és LÉTÖRÖMÖT!

Bővebben az ÖRÖM-EST programjáról:

Az ÖRÖM-EST programja és jelentkezési lehetőség>>>

Read Full Post »

A Vénuszi Nő napján azaz 2010. június 6-án este, 18 órától -kb. 20 óráig

“Örök Női Értékeink” címmel

személyiségfejlesztő és meditációs programot tartok

a nőiséged megszentelésére,

a nőiségedből fakadó értékeid visszafogadására és

női erőd újraélesztésére.

A program bevezető előadása után személyiségfejlesztő gyakorlatok várnak rád, majd az este csúcspontjaként dinamikus meditációval folytatjuk és megosztókörrel zárjuk a Vénuszi Nő estéjét:)

Az Örök Női Értékeink programra itt tudsz jelentkezni>>>

A program célja, hogy segítsen számodra a testeddel jó viszonyba kerülni, nőiségedet a maga szentségében látni, női erődet újraélesztve vonzerődet felébreszteni, testileg-lelkileg örömben, az Örök Női Értékeiddel élni tudni!

Érdemes eljönnöd, ha szeretnél:

  1. nőiséged titkaiba bepillantást nyerni,
  2. a testeddel meghitt kapcsolatba kerülni,
  3. erőforrásaiddal újra kapcsolódni és
  4. női vonzerődet felébreszteni!

A részvételi díj: 2 500Ft.

Ez a program nyitott, tehát hozhatsz magaddal ismerőst, barátot is!

Férfiak és nők egyaránt jöhetnek, pároknak 500-500Ft kedvezmény!

A program helyszíne: Budapest, belváros.

Jelentkezéshez kérlek kattints ide>>>

vagy írj a noionmegvalositas@gmail.com címemre!

Várlak szeretettel a különleges vasárnap esti programra!

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életvezetési tanácsadó

női önmegvalósítás specialista

Read Full Post »

Örömben

Örömre fel!

Ezen a héten május 27-én tízmilliószoros nap lesz ismét, és azon gondolkodtam, hogy vajon mi választ el bennünket a tartós boldogságtól…mit kellene erősítsünk, akár a csütörtöki különleges napon, akár általánosságban az életünkben. Azaz…

Mire lehet a legnagyobb szüksége a ma emberének?

Örömre!

Azaz arra, hogy a problémák, nehézségek mellett és helyett meg tudja látni, hogy vannak értékei, vannak örömei. Mindezen túl pedig arra, hogy ki tudjon lépni a nehézségek vissza-visszatérő fogva tartó köréből, és ki tudja emelni magát egy lehúzó örvényből.

Ezért pár részen, ingyenes segítségen és egy találkozón keresztül ebben szeretnék segíteni: “Út az Örömbe!” címmel.

Ennek a folyamatnak a része lesz a júniusi Női-Erő-Forrás magazin is, melynek most az Öröm áll majd a fókuszában.

Tarts velem az elkövetkezendő kicsit több mint egy hónapban:)

Ebben a folyamatban elsőként szeretném, ha valami olyanra irányítanád a figyelmed fókuszát, amire nagyon könnyen fog menni:

A problémáidra, a nehézségeidre!

A kérdésem hozzád:

Neked most mi a legégetőbb 3 probléma az életedben?

Válaszodat várom szeretettel:

A válaszodat ide kattintva tudod megadni>>>>

Nyereményjáték:

A kérdésre választ beküldők között ki fogok sorsolni

10 INGYENES BELÉPŐT

a június 21-én hétfőn, 18 órától-kb. 21 óráig megrendezésre kerülő

ÖRÖM-ESTen!

Árad az Öröm:) Hangolódj rá!

Ez az este egyébként a nyári napforduló napja is, amikor az éjjel és a nappal ugyanolyan hosszú, az évkör pedig a szerelem időszakából a teremtő tűz időszakába lendül át!

Az “Öröm-Est” programját tekintve:

* megmutatom az utat a problémák örvényéből az öröm létállapotába és

* elmondom azt az egy ÉletTörvényt, ami mindehhez szükséges!

*öröm-tenger gyakorlatokat végzünk közösen, hogy átadhasd magad az Öröm létállapotának, töltekezhess és később újra felidézhesd a kellemes, üdítő és mindenek fölé emelő örömöt!

További részletek tárulnak fel minden egyes résszel…

Egyszerű lesz, de nagyszerű…és legfőképpen életszerű:), mely megmutatja az utat az ÖRÖMBE!

Read Full Post »

November egy nagyon különleges hármas kapu konstellációval ajándékoz meg bennünket, mely napok november 9-10-11-ére esnek. Minőségük olyannyira ritka, hogy az évezredben nem lesz több ilyen! (a napokról még írok a héten:)

November 9-e egyrészről a hármas kapu első napja, annak aktivizáló energiáival, másrészt 10 milliószoros nap is egyben. A hármas kapu-energia a belső transzformációt és ezáltal az újjászületést fogja segíteni.

Nagyon tudatos választás eredménye tehát, hogy erre a hétre időzítettem a Női Újjászületés Tanfolyam indulását!

A hármas-kapu energiáról:

A három kapu a legfontosabb életbeavatások megélését, átdolgozását, a hozzá kapcsolódó blokkok oldását segíti.

A három kapu:

1. A halál kapuja, s vele az elmúlás, veszteségek feldolgozása, az elengedés és a továbblépés lehetősége, a félelmekkel való szembenézés és azok oldásának lehetőségét adja, mely előkészíti az újjászületést, az átlépést egy újabb életszakaszba, magát az előrelépést, a fejlődést és a feloldódást.

2. A transzformáció kapuja, s benne a változás (és a válság, a krízisek), a fejlődés és a vele járó bizonytalanságok, türelmetlenség felszámolásának lehetősége. Az érzelmek megélése, kifejezése az örömtől a haragig. Az időtlenség, a feloldódás tanításai.

3. A születés kapuja, s vele az újjászületés, megújulás lehetősége, az ezekhez kapcsolódó megélések blokkjainak oldásához kiváló lehetőség. Az én megtapasztalása és kifejezése.

A három kapuhoz kapcsolódóan egy-egy tréninget tartok, hogy az aznap megtapasztalható energiák felvételét megkönnyítsem, a beavatási kapuk blokkjait oldani tudjuk:

November 9. Hétfő, 18:00- kb. 21 óráig: “Az Újjászületés teljes folyamata” Férfiaknak és Nőknek egyaránt nyitott program!

A 10 milliószoros napon lehetőséged lesz a teljes újjászületés folyamatot átélni, a meglévő félelmeidet felismerni, oldani, felszámolni, a felvett maszkjaidat azonosítani és levenni, majd az este végére megélni az újjászületést.

A program helyszíne: Szemlőhegyi barlang (Bp,), kiépített (maximálisan biztonságos, könnyen járható) idegenforgalmi útja és a barlang bejáratánál lévő közösségi terem.

A program részvételi díja: 4000Ft + a barlang belépője

Program tematika:

1. Előadás a transzformáció, a halál és születés témájában: Pozsgai Nikoletta és Idris Charles, Avalon és Inanna papja, Glastonbury

2. Integrációs légzéstechnika átadása és gyakorlása

3. Dramatikus önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatok

4. Meditációs és légzőgyakorlatok

November 10. Kedd 18:00-21:00 óráig. “A transzformáció kapujában” Egyenlőre csak Nők!

Ezen a napon kifejezetten a bizonytalanságokra, az ismeretlentől való félelemre, az önmagadban és másokban való megbízni tudásra koncentrálunk és ebben élhetsz meg fejlődést, érhetsz el megnyugvást. A testképeddel kapcsolatos szégyenérzet leküzdésére kiváló alkalom lesz.

A program helyszíne: Budapest egyik meleg vizes fürdője. A programok nagy része vízben fog zajlani, tehát fürdőfelszerelést hozz magaddal.Úszni nem kell tudni, de jól jön és biztonságot ad.

Részvételi díj: 4 000Ft + fürdő belépő

Program tematika:

1. érkezés, orientáció

2. előadás a transzformációs folyamatról (fizikai, pszichés és spirituális aspektusokból egyaránt)

3. transzformációs gyakorlatok a vízben (a feladatok többségét állva végezzük), oldások megélése

4. zárómegbeszélések

November 11. Szerda 18:00-21:00 óráig “A születés kapuja és az élet beavatása” (csak nőknek!)

Ezzel a nappal indul a Női Újjászületés Tanfolyam, azon belül is a Pozitív Énkép Fejlesztés Nőknek modulja. Ez a program nyitott, az Énképző programosokon kívüliek is csatlakozhatnak.

A program helyszíne: Bartók Béla úti tréningterem

Részvételi díj: 4000Ft (Énképzősöknek benne van a tanfolyami árban)

Program tematika:

1. Ki vagyok én? – interaktív előadás a személyiségfejlődésről (pszichológia és spirituális értelmezésben)

2. Az Énkép és fejlesztési lehetőségei – előadás + önismereti tréningelemek

3. Gyökerek – honnan jövök és hová tartok? – előadás + önismereti tréningelemek

4. Szárnyak – hogyan jutok el odáig? – előadás + önismereti tréningelemek

Mindhárom program limitált résztvevői létszámú: maximum 15 főt tudok fogadni!

Jelentkezés:

Különleges napok novemberben: A hármaskapu konstellációja és a 10 milliószoros nap>>>

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »